Регистрирай се

Управление

Превърти надолу
Основният орган на управление на Съвета е неговото Общо събрание, което заседава на всеки четири години, считано от 2024 г.

Общо събрание

Общото събрание избира Управителен съвет, който осигурява научно ръководство и дава възможност за представяне на визията, мисията, принципите и ценностите, както и финансовата и управленска стабилност на Съвета.

Управителен съвет

Управителният съвет на ISC, състоящ се от петима служители и десет обикновени членове, е упълномощен от Общото събрание да изпълнява неговите решения с помощта на секретариата на ISC.

Консултативни органи

Редица консултативни органи подпомагат и съветват Управителния съвет по ключови аспекти от работата на Съвета и задълженията на Управителния съвет.

21_21 ДИЗАЙН ГЛЕД, Минато-ку, Япония

Устав и правилник

Уставът и процедурният правилник на ISC, одобрени от електронното извънредно общо събрание на ISC през февруари 2024 г.

Напред към съдържание