Регистрирай се

Стратегически планове

Работата на ISC се ръководи от неговите тригодишни планове за действие.

Плановете за действие служат за привеждане в действие на визията, мисията и стратегическите цели на ISC, както са изложени в Съвета стратегия на високо ниво, който беше приет от Общото събрание на ISC през 2018 г.

Плановете предоставят на членовете на Съвета, финансиращите и заинтересованите страни редовни перспективи относно приоритетите на ISC и планирането на дейностите, мониторинга и докладването.

Процес на планиране 2025-2028 г

Управителният съвет и секретариатът на ISC започнаха период на консултация за създаването на нов стратегически план, който ще бъде стартиран на 2025 Общо събрание в Маскат, Оман. Статистиката е събрана и първата чернова ще бъде споделена с членовете на ISC през втората половина на 2024 г.

План за действие 2022-2024

Сегашната План за действие 2022-2024: Наука и общество в преход представя бъдещите научни и организационни приоритети на Съвета и свързаните с тях дейности за периода 2022–2024 г. Той е изготвен след консултации с членовете на ISC и е приет от Общото събрание на Съвета през 2021 г.

Напред към съдържание