Регистрирай се

Международен астрономически съюз (IAU)

IAU е член от 1922 г.

Мисията на Международния астрономически съюз (IAU), основан през 1919 г., е да насърчава и защитава астрономическата наука във всички нейни аспекти чрез международно сътрудничество. IAU, чрез своите 12 научни отдела и 37 комисии, покриващи пълния спектър от астрономия, продължава да играе ключова роля в насърчаването и координирането на световното сътрудничество в астрономията.

Дейностите на IAU варират от дефиниране на фундаментални астрономически и динамични константи и недвусмислена астрономическа номенклатура, бързо разпространение на нови открития, организиране на международни кампании за наблюдение и насърчаване на образователни дейности по астрономия до ранни неформални дискусии за възможни бъдещи международни широкомащабни съоръжения. IAU е също така единственият международно признат орган за даване на обозначения и имена на небесни тела и техните повърхностни характеристики.

Организирането на научни срещи е ключова дейност. Тригодишните Генерални асамблеи включват богати научни програми (над 800 устни и 2,100 постера през 2003 г.), резултатите от които са записани в IAU Transactions и Highlights of Astronomy. Освен това IAU спонсорира около дузина симпозиуми и колоквиуми всяка година; докладите от тези срещи се публикуват под егидата на IAU като важни записи за състоянието на техните научни области.

IAU също е активен в насърчаването на астрономическо образование и изследвания в страни, където астрономията все още не е напълно развита чрез IAU Международни училища за млади астрономи, обучение за развитие на астрономията и други програми, изпълнявани съвместно с различни органи на ICSU и организации на ООН.

IAU поставя силен акцент върху личното участие на своите над 9,100 индивидуални членове от 94 страни по света. Контактът с членовете се поддържа чрез Информационния бюлетин, публикуван два пъти годишно и разпространяван безплатно до всички отделни членове, присъединяващи се организации и големи астрономически институти по света, а също така достъпен онлайн. Това се допълва от използването на Интернет, който предоставя новини и архивна информация за широк спектър от научни и административни дейности на Съюза, включително информация за контакт на научни срещи.


Напред към съдържание