Регистрирай се

Какво правим

Превърти надолу
Съветът събира научната експертиза и ресурсите, необходими за водене на катализиране, инкубиране и координиране на въздействащи международни действия по въпроси от голямо научно и обществено значение.

Дейностите на Съвета са насочени към следните основни цели:

  • Да насърчава и защитава свободната и отговорна практика на науката
  • Да събере и артикулира наука, която е от значение за въпроси на международната политика
  • Да насърчава и подкрепя международно, интердисциплинарно научно сътрудничество и научна дипломация
  • Да изследваме с научната общност бъдещето на научните системи
  • Да насърчава стойността на науката в контексти, които варират от местни до глобални.

Приоритети за 2024г

Приоритетите на Съвета и неговите План за действие, формират практическата рамка за работата на ISC до края на 2024 г. и да работят за нашата визия за науката като глобално обществено благо.

Напред към съдържание