Contractar

Òrgans assessors

Diverses Comissions Permanents assessoren la Junta de Govern en aspectes clau de la tasca del Consell i de les funcions de la Junta de Govern.

Comissions permanents

Les comissions permanents són designades per la Junta de Govern sobre la base de les nominacions dels membres de l'ISC. Estan presidits i vicepresidents per membres de la Junta de Govern i inclouen membres no membres de la Junta de Govern.

El Comitè de Planificació Científica (CSP) duu a terme una planificació i revisions estratègiques científiques i aborda les principals qüestions temàtiques relacionades amb la ciència per a la política i la política per a la ciència.

Vista del planeta Terra amb línies de connexió

El Comitè de difusió i participació (COE) se centra en qüestions de pertinença, divulgació a grups d'interès externs, associacions i comunicacions estratègiques.

El Comitè per a la Llibertat i la Responsabilitat en la Ciència (CFRS) s'ocupa de les qüestions de llibertat i responsabilitat de la ciència a nivell mundial.

Planta creixent sobre monedes

El Comitè de Finances (CF) aborda temes de finances, auditoria, mobilització de recursos i gestió de riscos.


Altres òrgans assessors


Comissions ad hoc

Les comissions ad hoc poden ser creades per l'Assemblea General o la Junta de Govern per una durada limitada per tractar objectius i tasques concrets i es dissoldreran un cop finalitzada la tasca o l'assoliment de l'objectiu.Anar al contingut