Comissió d'Hisenda

El Comitè de Finances aborda temes de finances, auditoria, mobilització de recursos i gestió de riscos.

Comissió d'Hisenda

Salvatore Aricò

(d'ofici)

Anar al contingut