Contractar

Plans estratègics

El treball de l'ISC es guia pels seus plans d'acció triennals.

Els plans d'acció serveixen per posar en funcionament la visió, la missió i els objectius estratègics de l'ISC tal com s'estableixen en el Consell. estratègia d'alt nivell, que va ser adoptat pel Assemblea General de l'ISC el 2018.

Els Plans ofereixen als membres del Consell, als finançadors i a les parts interessades perspectives periòdiques sobre les prioritats de l'ISC i la planificació, el seguiment i la presentació d'informes d'activitats.

Procés de planificació 2025-2028

La Junta de Govern i la Secretaria de l'ISC han iniciat el període de consulta per a l'establiment d'un nou pla estratègic que es posarà en marxa al Assemblea General 2025 a Muscat, Oman. S'han recollit coneixements i el primer esborrany es compartirà amb els membres de l'ISC a la segona meitat del 2024.

Pla d'acció 2022-2024

L'actual Pla d'acció 2022-2024: Ciència i societat en transició presenta les prioritats científiques i organitzatives prospectives del Consell i les activitats relacionades per al període 2022-2024. S'ha preparat en consulta amb els membres de l'ISC i ha estat adoptat per l'Assemblea General del Consell de 2021.

Anar al contingut