Contractar

Construir la resiliència davant els perills biològics i les pandèmies: COVID-19 i les seves implicacions per al Marc de Sendai

El 2020 s'ha convertit en l'any per fer front a la COVID-19. Aquest any havia de ser el "súper any" de la sostenibilitat, un any d'enfortiment d'accions globals per accelerar les transformacions necessàries per assolir l'agenda 2030. Defensem que el 2020 pot i ha de ser un any de tots dos. Per tant, demanem més utilització del marc de gestió del risc de desastres d'emergència sanitària (Health-EDRM) per complementar les respostes actuals a la COVID-19 i el risc patent de fenòmens similars en el futur.

Per presentar el nostre cas, examinem les respostes actuals a la COVID-19 i les seves implicacions per a la Reducció del Risc de Desastres del Marc de Sendai. Argumentem que els mecanismes i estratègies actuals per a la resiliència als desastres, tal com es descriu a l'SFDRR, poden millorar les respostes a epidèmies o pandèmies globals com la COVID-19. En aquest sentit, fem diverses recomanacions generals i específiques de RRD. Aquestes recomanacions es refereixen a la provisió de coneixement i ciència per entendre els riscos de desastres i emergències relacionades amb la salut, l'extensió de la governança del risc de desastres per gestionar tant els riscos de desastres com les possibles emergències sanitàries, especialment per als aspectes de coordinació humanitària; i l'enfortiment de la preparació i resposta a nivell comunitari.

Llegeix més aquí a ScienceDirect

Anar al contingut