Contractar

Models distribuïts per a la publicació en accés obert: preguntes i respostes amb Martin Eve

L'Open Library of Humanities ha demostrat un model de publicació d'accés obert d'alta qualitat, sense despeses de processament d'articles. Li vam preguntar al director executiu, Martin Eve, si la biblioteca podria servir d'inspiració per a les societats docents en un món posterior al Pla S.

L'última iteració del Directrius del Pla S, publicades el 31 de maig de 2019, proporciona claredat addicional sobre el suport del Pla per a una diversitat de models per passar a revistes i plataformes d'accés obert, afirmant que el Pla "NO es tracta només d'un model de tarifa de publicació de publicació d'accés obert" (èmfasi en l'original). Tenint això en compte, ens vam posar al dia amb Martin Eve, director general de la Biblioteca Oberta d'Humanitats, que es va llançar el 2015 i ara publica 27 revistes d'humanitats d'accés obert.

Com et vas interessar per les qüestions d'accés obert?

La primera conversa que recordo haver tingut sobre l'accés a material acadèmic va ser durant la meva carrera de grau, quan un dels meus tutors em va dir que la seva feina a la universitat estava acabant. De sobte em vaig adonar que accedir a la biblioteca i continuar fent recerca acadèmica era un problema real fora de l'entorn universitari. Quan estava fent el meu doctorat, era evident com de difícil era aconseguir una feina acadèmica en primer lloc, i em vaig enfadar cada cop més que s'esperava que produïm articles de recerca, sovint per a for- corporacions lucratives, que els venen a les universitats, amb conseqüències nefastes per a les persones que estan ocupades de manera precària a les universitats. S'espera que aquests mateixos investigadors siguin capaços de produir investigacions que depenguin de tenir accés a altres investigacions per tenir posicions segures. Tot semblava circular i desordenat.

Juntament amb un grup d'altres estudiants de doctorat, vam començar una revista de postgrau i vaig trobar Open Journal Systems. Des de l'Open Journal Systems vaig descobrir el moviment per a l'accés obert i la publicació de codi obert, i va tenir molt de sentit per a mi. Volem que l'educació beneficiï el màxim de persones possible i que tingui un impacte social més ampli. Llavors, per què el tanquem? Des d'aleshores, he dedicat molt de temps a intentar que la recerca estigui oberta en benefici de tothom.

Ets el fundador de l'Open Library of Humanities. Pots explicar breument els antecedents de la Biblioteca?

Val la pena esbossar primer el context de les humanitats: la situació de finançament és molt diferent a la de les ciències naturals. La major part del finançament es proporciona a través de canals en curs o temps institucional. Normalment no necessitem grans laboratoris i equipaments, però això vol dir que no disposem de finançament de projectes de la mateixa manera que les ciències, o grans subvencions que puguin cobrir les despeses de processament d'articles (APC). Quan estava considerant com ampliar l'accés obert a les humanitats, vam fer una enquesta inicial d'investigadors d'humanitats per veure quin finançament podrien obtenir per cobrir els APC. La resposta va ser un zero rotund. Necessitava un model diferent.

Hem buscat projectes com arXiv, Knowledge Unlatched –que ho han estat fent per llibres– i, fins a cert punt, el consorci de compres SCOAP3 en física d'altes energies. Volíem explorar la possibilitat d'executar una plataforma de publicació de revistes en curs sobre la base d'un consorci de biblioteques; la idea era aconseguir que entre 200 i 300 biblioteques paguessin el que sembla una subscripció, però que el contingut fos d'accés obert de totes maneres. La gent pensava que les biblioteques farien freeride, però en els pocs anys que portem funcionant hem acumulat unes 250 biblioteques que ens paguen una quota. La tarifa no és gaire més que un únic càrrec de processament d'articles cada any, que es destina a un fons central, i utilitzem aquest finançament per publicar 27 revistes d'humanitats. Així, els costos es distribueixen en lloc de basar-se en un punt del sistema. El volum de negoci és baix, però sembla que funciona bé per al nostre funcionament.

Quin tipus de costos es va associar a la creació de la Biblioteca? Al llarg d'aquesta sèrie d'entrevistes hem escoltat opinions molt divergents sobre els costos d'establir sistemes oberts en línia.

Els costos no són tecnològics, són majoritàriament costos socials. Tenim un director editorial que gestiona el flux de treball editorial, la revisió per parells i la supervisió ètica de les nostres revistes. Els nostres editors de revistes no reben compensació, però el nostre director editorial supervisa el procés i s'assegura que funcioni bé. Tenim un responsable de màrqueting que dedica temps a transmetre la veu a les biblioteques. La gent normalment pensa que no necessites màrqueting en un món d'accés obert, però això no és del tot cert: has de seguir fent arribar el missatge. Si hagués de començar de nou, inclouria el doble del pressupost de màrqueting a la proposta de subvenció, perquè és el primer que realment ens dóna suport econòmic. Després tenim un administrador a temps parcial i dos programadors informàtics que fan funcionar la nostra plataforma. També hi dedico part del meu temps. Així que el nostre cost més gran són els nostres quatre o cinc membres del personal a temps complet.

Publiquem uns 400 articles a l'any, i hi ha costos de composició i tarifes per a les revistes que funcionen en plataformes associades (Ubiquity, Liverpool University Press). Però bàsicament els costos són exactament els mateixos que en un entorn d'impressió: hi ha costos socials per a la primera còpia i després costos de processament. No diria que fem les coses de la manera més barata, però estem realment preocupats per garantir que donem als autors un servei comparable a una premsa universitària de primer nivell. Com a editor jove i nou ens podem veure arriscats, de manera que si els acadèmics ens decanten per donar-nos la seva obra, hem de tractar-la amb el màxim respecte i assegurar-nos que tinguin una experiència molt bona.

Com és el feedback de les biblioteques? S'impliquen principalment perquè volen accedir a títols individuals o perquè veuen un valor en formar part d'alguna cosa més gran?

La manera més eficaç d'aconseguir que una nova biblioteca s'uneixi és quan un autor que ha publicat feliçment amb nosaltres demana a les seves biblioteques que ens donin suport. Crec que la majoria dels bibliotecaris estan contents de tenir una resposta positiva a l'accés obert per part d'un investigador d'humanitats, ja que ha estat tan vilipendiat a les humanitats perquè no podem aconseguir finançament per a APC. Altres biblioteques tenen prioritats estratègiques per donar suport a nous models de negoci d'accés obert, per exemple a França al voltant de 'la bibliodiversitat', o per pensar en diferents models de publicació. Altres tenen grans pressupostos. Diferents biblioteques demanen mètriques diferents: Alguns pregunten quants dels seus autors han publicat amb nosaltres durant l'últim any; alguns volen saber quants investigadors han accedit a les nostres publicacions durant l'últim any. Hi ha diferents models de com les biblioteques avaluen si ens donen suport.

En disciplines on els investigadors tenen molt finançament, haurien de pagar més? Ens podríem imaginar un model similar per a les ciències naturals?

Ja tenim aquest model en diversos àmbits. L'arXiv està finançat per una varietat de corrents, inclosa la pertinença institucional. Les institucions que han demostrat el major ús paguen una taxa. No és una plataforma de publicació de revistes, però és crucial per a moltes disciplines. El consorci de compres de SCOAP3 en física de partícules és similar: moltes institucions contribueixen perquè els títols puguin ser d'accés purament obert. Es tracta d'una empresa orientada als beneficis, mentre que estrictament no tenim ànim de lucre, però és interessant que el model ja existeix en alguns llocs.

Vam ser els primers a fer servir la nostra pròpia plataforma de publicació de premsa utilitzant aquest model, de manera que la gent l'associa amb les condicions de finançament en humanitats, però no hi ha cap raó per la qual aquest model no s'hagi d'aplicar en altres disciplines. M'agradaria que hi hagués més disciplines. La gent sovint diu que a les humanitats no els agrada l'accés obert, mentre que a les ciències, però en realitat és molt més matisat que això. Si l'oposició a l'accés obert és una qüestió econòmica, per exemple, si les societats tenen problemes d'ingressos quan passen a un model APC, per què no pensar en models alternatius que puguin facilitar l'accés obert alhora que es conserven les activitats disciplinàries i no centralitzin els costos en un model APC?

Ho has fet va publicar un blog sobre un model de finançament de consorci per a societats docents que publiquen revistes. Esteu en contacte amb alguna societat?

Una de les principals preocupacions per a les societats és que la subvenció de les activitats disciplinàries derivades de les fonts d'ingressos de publicacions es pugui assecar. El model que tenim s'assembla més a una subscripció i podria sostenir diverses activitats de la societat: només incorporeu el cost a la subvenció distribuïda. Es tracta de distribució, i el nostre model funcionaria molt millor per a les societats erudites que un sistema APC.

He tingut un parell de debats molt primerencs amb societats cultes. En cas contrari, hi ha hagut un silenci ensordidor, que em sembla molt frustrant. Tenim algunes iniciatives avançant: la iniciativa d'antropologia de John Willinsky és realment valuosa i s'estan posant en marxa models de pagament per subscriure's (o "subscriure's per obrir"), la qual cosa és encoratjador. Però em sento cada cop més frustrat que les societats sembli capaços de respondre a les consultes, com la del Pla S, amb comentaris molt negatius sobre com l'únic model que pensen per a l'accés obert, els APC, causarà un dany enorme, però les societats no ho són. es presenten per buscar ajuda sobre com poden transformar els seus models de negoci per a l'accés obert de persones amb experiència en l'execució d'altres sistemes. Sovint només ploren. Una altra queixa és que tot es fa massa ràpid. Però han tingut deu anys d'advertiments sobre això i 20 anys des de les declaracions inicials d'accés obert. Quin termini seria viable? Però l'oferta segueix vigent: estic encantat de parlar amb societats cultes, com moltes altres.

Recentment s'ha publicat una nova iteració de les directrius del Pla S. Encara tens preguntes sense resposta?

Hauria de dir per endavant que sóc un ambaixador del Pla S, així que aquí no del tot neutral. En la meva resposta a la consulta del Pla S, vaig explicar què volia abordar. Algunes de les coses no es poden abordar de manera centralitzada, però tinc preguntes sobre el pes i l'impuls dels diferents finançadors que hi ha al darrere, quins dels seus esquemes s'inclouen i amb quina força faran complir el Pla S. La coalició S s'ha compromès a ser-ho. estricte, però no sabem com és això.

Vull saber si s'ha d'incloure el marc d'excel·lència en recerca (REF) del Regne Unit a mitjans de la dècada de 2020. És una qüestió de política descentralitzada, ja que és propietat de diferents ajuntaments de finançament, alguns dels quals són signants i d'altres no. Seria un punt de transició molt important, però és una cosa que no sabem. També m'agradaria conèixer les monografies, que són molt importants en la meva disciplina, però econòmicament són difícils d'accedir lliurement.

Com creus que seran els propers 10 anys per a l'accés obert i què esperes veure?

M'agradaria veure una hipòtesi normalitzada que la publicació d'investigacions és d'accés obert i que cada cop es torni més infreqüent colpejar un mur de pagament. Espero que els articles amb paret de pagament es converteixin en l'excepció estranya, i no al revés. I espero que, a mesura que això passi, tota la polèmica sobre l'accés obert s'esvaeixi.

El que realment penso és que tindrem molts més debats sobre temes com ara les llicències i els drets d'autor de tercers en determinades disciplines com la història de l'art. Seguirem veient oposició. La meva predicció més atípica és que es revelarà que els APC són un sistema de finançament perjudicial i inútil per a l'accés obert universal perquè els fons no es distribueixen de manera uniforme entre les institucions i algunes persones no es podran permetre pagar un cop fem aquesta transició.

[related_items ids="7500,7679,7532,7411,7664,8184″]

Anar al contingut