Contractar

Participació pública en programes científics: Ciència ciutadana per a la biodiversitat  

Els científics han de connectar amb la societat, aprofitar les noves eines per a la producció de coneixement i ampliar la seva recerca amb l'ajuda de ciutadans i voluntaris, escriu Marine Meunier en aquest blog de llarga lectura. El públic implicat en la recerca científica també té molt a guanyar, des de l'adquisició d'habilitats científiques fins a un profund sentit de participació en els avenços de les nostres societats.

Probablement coneixeu algú apassionat dels ocells: algú que pot romandre en silenci durant hores amb paciència, reconèixer-los amb una ullada a les seves plomes, distingir els seus sons i comprendre els seus hàbits. Alguns ho dirien un hobby, d'altres una passió. I avui un nombre creixent de científics ho dirien útil, fins i tot essencial.  

Ciència ciutadana, ciència comunitària, seguiment voluntari o participació pública en la investigació científica: tots aquests noms representen un fenomen social en creixement que connecta les ciències amb el públic. Més gent ara pretén implicar-se en els avenços científics, especialment pel que fa a la comprensió de la biodiversitat, començant pels nostres observadors d'ocells. El programa "Prova de preferència de llavors" (SPT) realitzada per Cornell Laboratori d'Ornitologia a El 1993 va establir la inauguració dels National Science Experiments (NSE) als Estats Units, i va ser el primer programa científic transnacional que va implicar el públic. Centenars de participants als Estats Units van ajudar a recopilar dades i observacions sobre tendències comunes de consum de llavors d'ocells. El programa tenia com a objectiu determinades condicions, amb els participants seguint un protocol específic, i va demostrar que la regularitat de la participació, així com la fiabilitat de les dades recollides, eren els principals obstacles per a aquests experiments. Què passa quan el públic es barreja amb la ciència, i què aporta la cooperació entre els científics i la societat en general per a la ciència i per a la societat?  

Una nova relació entre els científics i la societat 

Des del segle XX, ha sorgit una nova relació entre els científics i la societat, combinada amb l'expansió d'Internet com a vector de difusió i producció de coneixement, i l'era de l'"Antropocè", quan la majoria de les activitats humanes provoquen canvis ambientals profunds.  

Històricament, la ciència ciutadana ha pres moltes formes en el rerefons dels descobriments científics. Des dels hàbits de recol·lecció de plantes fins a grans canvis en la comprensió dels patrons de la biodiversitat, ha portat el públic en general a implicar-se en els processos científics. El Museu Nacional Francès d'Història Natural, per exemple, va llançar el programa nacional Vigie Nature connectar els ciutadans de tot el país amb investigadors científics i les seves necessitats d'observació de la natura i recollida de dades. Guillaume Lecointre, president del Museu, diu que no hi ha millor sentiment per a un científic que "aconseguir que els seus conciutadans s'incorporin a la ciència".  

Des d'aquesta perspectiva, les ciències participatives es defineixen des del punt de vista dels públics implicats i la naturalesa de la seva relació, com “Formes de producció de coneixement científic en què els actors científics no professionals –ja siguin individus o grups– participen de manera activa i deliberada”. La participació és o bé una iniciativa del públic implicat o resulta d'una sol·licitud de la comunitat científica. En el nostre món contemporani globalitzat i afectat pel clima, aquest mètode està guanyant atenció. Implicar col·lectius de ciutadans en el procés científic és ara fonamental per accedir a una informació més diversa i accelerar el ritme d'elaboració de dades científiques. A més, connecta la societat amb la ciència i inicia l'anomenada democratització del coneixement, favorable al progrés social. No obstant això, aquests mètodes poden implicar una sèrie de limitacions i complicacions, i no sempre són fiables. És necessària una mediació científica adequada per garantir la validesa i la coherència del procés.  

Font: Noé Sardet – Unsplash

La importància de la mediació científica: un exemple de la costa francesa

La majoria dels projectes de ciència ciutadana utilitzen recursos en línia per garantir la màxima participació, però d'altres impliquen persones presents al lloc. Els ciutadans poden demanar ajuda als investigadors, per exemple per ajudar-los a definir protocols d'investigació o analitzar resultats, tal com s'ha demostrat en l'àmbit de la biodiversitat com comparar pistes o informar del canvi de comportament d'una espècie. Des del 2019 Oceanòpolis, el centre nacional francès per a la cultura científica oceànica, ha liderat un fort programa de ciència ciutadana: Objectif Plancton (objectiu del plàncton). Céline Liret, la seva directora científica, afirma que el programa no només es beneficia de l'ajuda dels participants, sinó que simplement no existiria sense ella. El projecte se centra en l'anàlisi de l'estat del plàncton costaner, ja que pateix diverses pertorbacions naturals i antròpiques. El plàncton és absolutament essencial per a la vida a la Terra i al mar, ja que representa el 95% de la biomassa marina i produeix el 50% de l'oxigen de l'aire que respirem. També es troba al primer nivell de la cadena alimentària. L'erosió d'aquesta biodiversitat té conseqüències considerables per a l'ecosistema global.  

"El que fa que el projecte sigui interessant és que implica aquests ciutadans que intercanvien amb els científics i que entenen què passa en un entorn que els agrada".

Céline Liret

El programa es porta a terme amb 29 vaixells que recullen simultàniament mostres d'aigua en tres llocs diferents (Brest, Concarneau i Lorient, tots a la Bretanya, al nord-oest de França). Entre els voluntaris hi ha propietaris d'embarcacions, estudiants, socorristes i residents. La seva ajuda ha donat als científics l'oportunitat de fer mostres simultànies en diferents llocs, cosa que abans era impossible. Amb un protocol clar i acompanyats pels alumnes, els voluntaris calculen la temperatura de l'aigua, el seu pH, salinitat, terbolesa, presència de clorofil·la A i sals nutritives. Descriuen la taxonomia del fitoplàncton i fan un inventari de 'ictioplancton', o microalgues tòxiques. Els resultats mostren una variabilitat en l'espai i el temps de la vida planctònica, correlacionada amb la salinitat i la temperatura. Amb la seva pròpia experiència dels jaciments i reflexions, els armadors venen a enriquir la reflexió per avançar en les anàlisis i els resultats. Oceanòpolis coordina el projecte amb l'Institut Universitari Europeu de la Mer (IUEM) I Ifremer. Aquesta difusió entre científics i ciutadans descrita per Céline Liret garanteix l'estabilitat i l'èxit d'aquest procés.  

“El component de mediació científica és essencial perquè motiva la comunitat. Hi hauria hagut una pèrdua d'impuls a llarg termini si no hi hagués hagut una mediació científica entre les dues parts. Amb ell, la gent es manté implicada i motivada. La coordinació important és essencial, i aquest és el paper d'Océanopolis. Els llocs i els rols de cada part estan clarament definits, que és la força del projecte”.

Céline Liret

Un altre lloc està a punt d'obrir-se al fiord de Saguenay al Quebec, prometent l'expansió internacional d'aquest projecte.

Taller de mediació científica – Font: Oceanòpolis

Què motiva els participants en ciència ciutadana?  

Si bé la democratització del coneixement científic per part de la ciència s'està expandint globalment i es fa cada cop més coneguda, la implicació dels ciutadans encara no està ben documentada. Professor de sociologia i comunicació Florència Millerand explora les diferents formes adoptades per la ciència ciutadana, els motius dels participants, la relació entre la ciència i la societat i les percepcions de la participació ciutadana en l'article. "Participació ciutadana en ciències participatives: formes i figures de compromís”. Més enllà del que la ciència guanya de la ciència ciutadana, mostra el que rep la societat: coneixements, noves habilitats i comprensió de les qüestions científiques. Des del voluntari casual fins a l'aficionat compromès i passant pel científic "aficionat", els graus d'experiència i experiència varien. Millerand diu que “la recerca participativa no només pot proporcionar mitjans per estendre l'activitat de reflexió científica a totes les poblacions, sinó que també permet pensar de manera diferent sobre els paradigmes dominants en la recerca, i proposar altres fonaments i altres objectius per reconstruir-la i vincular-la directament amb els interessos globals de les societats. Així enriqueixen tant la ciència com la democràcia”. Els ciutadans integrats a les seves societats locals són capaços de produir processos innovadors, més connectats amb la realitat sobre el terreny. Céline Liret explica que els propietaris d'embarcacions es comprometen pel seu propi benefici i per la satisfacció i l'orgull de contribuir al projecte, el sentit de comunitat que hi ha darrere, etc.

"És necessari mantenir la comunitat compromesa, proporcionar comentaris dels científics, explicar i compartir els resultats. Amb una bona mediació, usuaris i participants se senten orgullosos del projecte i se'ls anima a seguir-hi implicats. Originalment, pensàvem que els voluntaris venien a participar en una causa, però de fet és sobretot el plaer de fer aquest treball col·lectiu, la satisfacció d'adquirir habilitats, d'entendre els resultats científics: la gent recull però també dóna les seves hipòtesis i suggeriments. També hi ha intercanvis entre estudiants i armadors. Avui tenim llista d'espera per fer-nos partícips!”

Céline Liret  

No obstant això, cal pensar en alguns obstacles a aquests processos. El treball de Trumbull i altres sobre la participació ciutadana en l'observació d'ocells i la prova de preferència de llavors van demostrar que les persones que tendeixen a implicar-se en la ciència participativa són més grans i més educades que la població mitjana, i la majoria ja estan interessades en la ciència. Els problemes trobats inclouen procediments incorrectes durant la participació, experiments no realitzats completament, pèrdua d'interès, canvis de vides i manca de dades. 

Participants a Objectif Plancton – Font: PF.Watras, INTERNEP

Els resultats són més grans i arriben més ràpid, i els projectes tenen un fort impacte internacional.  

la recent La reunió de la COP15 va acabar amb un acord sobre el 30% de la protecció dels ecosistemes terrestres i marins per al 2030 de totes les parts implicades. Com poden les iniciatives de ciència ciutadana ajudar a perseguir aquest nou objectiu?  

L'exemple de Objectif Plancton proporciona inspiració per a una iniciativa ciutadana que s'hauria de promoure i ampliar.  

Altres programes de biodiversitat estan creixent internacionalment, com el Tela Botànica portal web (una xarxa col·laborativa de botànics), el FloraQuebeca col·lectiu (associació naturalista per a la protecció de la flora), o eButterfly (una plataforma web per a l'observació de papallones). El projecte d'enquesta massiva Morsa des de l'espai, iniciat per WWF, permet a "la multitud" detectar poblacions de morses a la Terra gràcies a satèl·lits de molt alta resolució (VHR). Tots es basen en la participació dels ciutadans en les activitats d'aportació de dades i la creació de recursos: la identificació d'exemplars o transcripcions d'informació a partir d'imatges, etc. També podeu trobar diverses iniciatives al Web de National Geographic o en plataformes governamentals.  

Aquestes iniciatives haurien de ser considerades en la presa de decisions i, com que s'espera que la COP15 iniciï un canvi real en la manera de protegir la natura, s'hauria de donar la benvinguda a la participació de la societat per assolir aquests objectius. La mediació científica ha de crear i mantenir aquest vincle.  

La recerca participativa posa de manifest una contradicció entre el funcionament de la recerca, els paradigmes dominants i els interessos i necessitats de les poblacions... i dels mateixos investigadors. Com a organisme especialitzat, sovint desposseït de les mateixes orientacions de la seva recerca, pressionat per la síndrome de "publicar o morir" o víctimes d'una forma de taylorització de la investigació, els investigadors tenen tot a guanyar en obrir les seves pràctiques a les necessitats de les poblacions en què treballen.  


Imatge de Michael Schiffer - Unsplash

Anar al contingut