Contractar

La doble càrrega de la desigualtat i el risc de desastres

En aquest Dia Internacional, analitzem més de prop el vincle entre la desigualtat, la resiliència als desastres i la necessitat urgent de solucions equitatives. Uneix-te a la nostra discussió amb Hélène Jacot des Combes, la nova directora de projectes del Consell Internacional de la Ciència, mentre discutim la complexa dinàmica en joc entre la desigualtat i els desastres.

L'objectiu d'enguany Dia Internacional per a la Reducció del Risc de Desastres, amb el lema “Combatre la desigualtat per a un futur resilient”, és abordar la complexa relació entre pobresa, desigualtat i desastres. La jornada pretén conscienciar sobre el cercle viciós al voltant de la desigualtat i el risc de desastres. La pobresa, la discriminació i la desigualtat contribueixen i es veuen agreujades pels riscos de desastres, ja que les comunitats vulnerables i marginades es veuen afectades de manera desproporcionada, cosa que, al seu torn, empitjora la desigualtat.

Per aprofundir en el tema, l'ISC s'ha posat al dia Hélène Jacot Des Combes, el seu nou Project Manager per a la definició de perills i els perfils d'informació de perills.

Amb formació en paleoceanografia, Hélène va passar una dècada investigant els canvis històrics dels oceans abans de dedicar-se 15 anys al canvi climàtic i a la gestió del risc de desastres als petits estats insulars del Pacífic. El seu treball va abastar vuit anys a Fiji i cinc anys a les Illes Marshall, i va incloure investigació, formació, ensenyament i col·laboració amb els responsables de la presa de decisions.

Recentment es va incorporar a l'International Science Council com a directora de projecte responsable de revisar i actualitzar el definicions de perill i associats perfils d'informació de perills – una col·laboració entre l'ISC i l'Oficina de les Nacions Unides per a la Reducció del Risc de Desastres, amb l'objectiu de millorar la comprensió dels perills i facilitar l'intercanvi d'informació utilitzant una terminologia estandarditzada.

Revisió de la definició i classificació de perills: informe tècnic

L'Informe tècnic de revisió de classificació i definició de perills de l'UNDRR/ISC de Sendai proporciona un conjunt comú de definicions de perill per al seguiment i la revisió de la implementació que demana "una revolució de les dades, mecanismes de rendició de comptes rigorosos i associacions globals renovades".

El Dia Internacional per a la Reducció del Risc de Desastres d'enguany posa l'accent en el paper de la creixent desigualtat a l'hora de conduir el risc i la vulnerabilitat als desastres. Podries explicar la connexió entre la desigualtat i el risc de desastres i discutir possibles estratègies per abordar aquest problema?

HJDC: Quan un perill afecta una població, l'impacte no és uniforme; varia segons els recursos i la vulnerabilitat de les persones. Les persones més vulnerables experimentaran efectes més greus durant un desastre i trigaran més a recuperar-se. Per tant, és crucial garantir que totes les persones es vegin afectades el menys possible i tinguin l'oportunitat de recuperar-se.

Per descomptat, la desigualtat juga un paper important en aquest context, manifestant-se de diferents maneres. Un aspecte és l'exposició; les persones amb menys recursos sovint viuen en zones d'alt risc, ja que les persones amb més mitjans solen evitar aquestes zones. La sensibilitat és un altre aspecte, amb els individus amb ingressos o estalvis limitats que es veuen més afectats. A més, la capacitat d'afrontament està influenciada pels recursos, ja que les persones sense recursos ni accés a la informació lluiten per preparar-se i respondre eficaçment. La desigualtat no crea perills, però influeix profundament en la manera com la gent els viu i respon. Per tant, la reducció del risc de desastres ha d'abordar tant els perills com la preparació i resposta de les poblacions vulnerables. La reducció de la pobresa i la desigualtat hauria de formar part d'aquest esforç.

Tenint en compte les disparitats globals en la vulnerabilitat als riscos i desastres relacionats amb el clima, especialment amb el Sud global afectat de manera desproporcionada, quins mecanismes poden garantir la justícia climàtica i l'adaptació equitativa a tot el món?

HJDC: Hi ha mecanismes en marxa, però el repte rau en la implementació efectiva. Per exemple, actualment estem a mig camí del marc de Sendai, i l'Informe ISC per a la revisió a mig termini del marc de Sendai per a la reducció del risc de desastres proporciona informació sobre què s'ha aconseguit i què queda per fer. A més d'abordar les disparitats de recursos entre països i regions, hem de prioritzar la inclusió de professionals, actors i científics locals en la creació de capacitats i la coproducció de coneixement. Sovint no hi ha experiència local, ja que els investigadors externs realitzen la majoria de treballs, que poden abordar preocupacions immediates, però que són menys sostenibles a llarg termini.

Informe per a la revisió a mig termini del marc de Sendai per a la reducció del risc de desastres

L'informe identifica els assoliments en la reducció del risc de desastres (DRR) des del 2015 sota el Marc de Sendai i destaca les llacunes clau d'implementació i ofereix orientacions amb l'objectiu d'ajudar al desenvolupament d'un marc de governança més enllà del 2030 que integri la reducció del risc com a factor clau en el desenvolupament sostenible.

És necessari un enfocament holístic, ja que les desigualtats estan interconnectades amb el desenvolupament sostenible i l'adaptació al clima. Combinar aquests aspectes sota el mateix paraigua pot ser més efectiu, especialment per a les regions del Sud global amb recursos limitats. També hem de passar de centrar-nos únicament en esdeveniments específics a adoptar un enfocament de sistemes. La nota informativa sobre el risc sistèmic de l'ISC subratlla la necessitat de tenir en compte tot el sistema que envolta els perills i els desastres, inclosa la reducció de la desigualtat. Els dèficits de dades i informació al Sud Global també són una preocupació, ja que ens manquen sistemes integrals de seguiment dels esdeveniments, accions de reducció de riscos i estratègies de reducció de la desigualtat. Hem de superar aquests reptes i adoptar enfocaments més integrals i integrats, ja que els recursos limitats del Sud global ens exigeixen evitar la duplicació i el malbaratament de recursos.

Coberta de la nota informativa sobre el risc sistèmic

Risc sistèmic

Aquesta nota informativa representa una perspectiva integrada de la ciència i la pràctica del clima, el medi ambient i el risc de desastres pel que fa al risc sistèmic. Proporciona una visió general dels conceptes de risc sistèmic que han evolucionat al llarg del temps i identifica els punts comuns entre terminologies i perspectives associades al risc sistèmic utilitzats en diferents contextos.

Tenint en compte els recents desastres a Líbia, el Marroc, l'Afganistan, Síria i Turquia, per què és especialment important el tema d'enguany? Com imagineu el futur de la reducció del risc de desastres davant l'augment de la freqüència i la gravetat dels desastres?

HJDC: Els desastres recents en aquestes regions posen de manifest l'impacte desproporcionat sobre les poblacions vulnerables. Les desigualtats es fan clarament evidents, ja que els que tenen menys recursos lluiten per construir habitatges resilients, sovint s'instal·len en zones d'alt risc. Això subratlla la necessitat crítica de sistemes d'alerta primerenca millorats. Aconseguir-ho requereix un enfocament integral, que inclogui la vigilància dels perills, la vigilància d'infraestructures, una comunicació eficaç i garantir que els missatges siguin comprensibles i accionables, fins i tot per a aquells amb una educació limitada.

Per a això, la formació i la creació de capacitats comunitàries són components essencials. Ja hi ha moltes eines disponibles, com ara codis de construcció i polítiques de zonificació, però la seva accessibilitat s'ha de garantir per a tothom, fins i tot per a aquells amb recursos limitats. Els mecanismes per ajudar la gent a pagar un habitatge millor, encara que no tinguin els fons inicials, són vitals. Fent accessibles aquestes eines, podem reduir les vulnerabilitats de les comunitats marginades i promoure una reducció equitativa del risc de desastres.

Hi ha algun missatge específic o crida a l'acció que t'agradaria transmetre a l'audiència de l'ISC en aquest Dia Internacional per a la Reducció del Risc de Desastres?

HJDC: Vull subratllar que la reducció del risc de desastres és una responsabilitat col·lectiva. S'estan desenvolupant noves eines, com els perfils d'informació de perills, per estandarditzar i fer que la informació sigui més accessible. Aquestes eines són útils per a diferents socis i comunitats per construir la seva capacitat. Però tothom pot contribuir si està millor preparat i informat. Tanmateix, la coordinació i l'intercanvi d'informació entre els diferents actors són essencials.

La ciència té un paper fonamental en aquest esforç. No hem de témer la ciència; és per a tothom. Tots podem marcar la diferència i la ciència és una eina inestimable per fer-ho. La clau no és només produir coneixement científic, sinó també garantir que s'utilitzi de manera eficaç, superant la bretxa entre la ciència i l'elaboració de polítiques. Una millor comunicació, coordinació i utilització de la ciència són vitals per a una reducció efectiva del risc de desastres.

Tancar la bretxa entre la ciència i la pràctica a nivell local per accelerar la reducció del risc de desastres

Aquest resum de polítiques analitza la bretxa existent entre ciència i tecnologia (C&T) i la seva incorporació a la gestió del risc de desastres a nivell local.


Si us plau, activeu JavaScript al vostre navegador per completar aquest formulari.

Estigues al dia amb els nostres butlletins


Foto: Jonathan Ford on Unsplash

Anar al contingut