Pathways Forum: la sostenibilitat de qui? Desembalatge de la descolonització en la ciència de la sostenibilitat

Per què s'han de descolonitzar les ciències de la sostenibilitat
Pathways Forum: la sostenibilitat de qui? Desembalatge de la descolonització en la ciència de la sostenibilitat

Els investigadors, els responsables polítics i les comunitats indígenes i locals estan reconeixent la importància d'incorporar sistemes de valors i coneixements diversos i de vegades conflictius per abordar amb eficàcia els reptes de la sostenibilitat. Quin (des)aprenentatge és necessari per millorar l'autonomia dels científics del Sud Global? Com participen els investigadors i destaquen diferents visions de futur que actualment estan excloses en els paradigmes occidentals dominants? A la pràctica, el predomini del paradigma científic eurocèntric continua dificultant aquest esforç alhora que reforça les profundes injustícies socials i les relacions de poder desiguals, deixant molts investigadors sense saber com contribuir de manera efectiva a enfocaments més diversos i inclusius. 

aquest webinar explora la investigació descolonitzadora, centrada en la ciència de la sostenibilitat. Interessarà i donarà suport als investigadors que vulguin tractar la descolonització com un procés més que una paraula de moda. Descolonitzar la investigació a la pràctica és un esforç matisat i polifacètic que implica reexaminar i reestructurar les pràctiques de recerca per desafiar i desfer els impactes complexos i continus de la colonització.

Altaveus

Bagele Chilisa, Universitat de Botswana

Lyla Mehta, IDS, Noragric

Farhana Sultana, Universitat de Syracuse

Anar al contingut