L'Estratègia d'alt nivell descriu els objectius estratègics generals i les ambicions del Consell Internacional de la Ciència.

Estratègia d'alt nivell del Consell Internacional de la Ciència


1.1 Una fusió entre dos Consells

La fusió del Consell Internacional per a la Ciència (ICSU) i el Consell Internacional de Ciències Socials (ISSC) crea una nova organització: la Consell Internacional de la Ciència – avançar en la creativitat, el rigor i la rellevància de la ciència a tot el món. Crea una veu global unificada per a la ciència, amb una presència potent a totes les regions del món i representació a través de les ciències naturals (incloses les físiques, matemàtiques i de la vida) i socials (incloses les ciències del comportament i les econòmiques).

La importància de la comprensió científica per a la societat mai no ha estat més gran, ja que la humanitat lluita amb els problemes de viure de manera sostenible i equitativa al planeta Terra. El Consell defensarà el valor i els valors inherents a tota la ciència en un moment en què és més difícil que la veu científica es faci sentir. Enfortirà la col·laboració internacional i interdisciplinària i donarà suport als científics per aportar solucions a qüestions complexes i urgents d'interès públic mundial. Assesorarà els responsables de la presa de decisions i els professionals sobre l'ús de la ciència per assolir agendes ambicioses com els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) adoptats pels líders mundials l'any 2015. I fomentarà la participació oberta del públic amb la ciència.1. Introducció


1.2 Resum executiu

Visió, missió i valors fonamentals

La visió del Consell és avançar la ciència com a bé públic global. El coneixement científic, les dades i l'experiència han de ser universalment accessibles i els seus beneficis han de ser compartits universalment. La pràctica de la ciència ha de ser inclusiva i equitativa, també en oportunitats d'educació científica i de desenvolupament de capacitats.

La missió és actuar com a veu global de la ciència. Aquesta veu ha de ser potent i creïble en:

Els valors fonamentals que es mantindran en el treball, la governança i les associacions del Consell seran:

Aconseguint la missió

El Consell complirà la seva missió reunint l'experiència científica i els recursos necessaris per oferir el lideratge en la catalització, incubació i coordinació de l'acció internacional sobre temes prioritaris per a la comunitat científica i la societat. Dirigirà la seva veu tant a l'exterior sobre qüestions de gran rellevància pública, com internament, a qüestions que donen suport a respostes científiques efectives, especialment quan es necessiten nous coneixements, capacitats, recursos o maneres de treballar.

En el desenvolupament de les agendes d'acció prioritària, el Consell aprofitarà plenament els recursos dels membres de l'organització i oferirà flexibilitat per dissenyar i implementar projectes i campanyes imaginatius, oportuns i impactants. Les seves activitats es realitzaran en col·laboració amb els seus membres i socis clau.


Aconseguint l'èxit

El lideratge de científics de visió, experiència reconeguda i assoliments excepcionals seran fonamentals per assegurar la legitimitat, la credibilitat i el poder de convocatòria del Consell. Hauran d'assegurar-se que el Consell centra els seus esforços en una agenda acuradament seleccionada i persuasiva de prioritats i projectes que aborden qüestions d'importància científica i pública internacional. L'èxit d'aquesta agenda requerirà associacions efectives, que permetin al Consell funcionar com un node important en una xarxa globalment connectada de col·laboradors influents i de confiança.

La composició única del Consell proporciona la base essencial per al treball de l'organització. La implicació compromesa dels membres serà un factor clau per a l'èxit del Consell. Es beneficiaran d'oportunitats internacionals per avançar en les seves pròpies prioritats i interessos, inclosa la participació en converses i activitats científiques internacionals importants, i les connexions amb potents xarxes mundials.

La visibilitat també serà clau. Les comunicacions i la divulgació convincents i astutes donaran suport al reconeixement del Consell com a veu global influent. La seva reputació i impacte també descansarà en la competència i les capacitats d'una seu ben dotada de recursos.1. Introducció


1.3 Introducció

L'octubre de 2017, en una reunió celebrada a Taipei, els membres del Consell Internacional de la Ciència (ICSU) i del Consell Internacional de Ciències Socials (ISSC) van acordar fusionar-se i fundar el Consell Internacional de la Ciència. Creats el 1931 i el 1952 respectivament, ambdós Consells han fet importants contribucions a la ciència internacional al llarg de la seva vida. La decisió de fusionar-se està en línia amb el curs dels desenvolupaments de la ciència durant les últimes dècades. Arran de molts anys de col·laboració creixent entre els dos Consells, i respon a una ambició compartida de magnificar l'impacte dels seus compromisos de llarga data per treballar «en benefici de la societat» (ICSU) i per «ajudar a resoldre problemes globals» (ISSC). ). La fusió té com a objectiu construir una base sòlida per avançar la ciència a través de les disciplines i en totes les parts del món, i per protegir el paper vital del Consell en la configuració del futur de la humanitat al planeta Terra. La nova organització traurà força de la seva singular composició, que agrupa sindicats i associacions científiques, acadèmies i consells de recerca.

Aquest document estableix una declaració fonamental de propòsit i un marc d'alt nivell per guiar el desenvolupament substantiu del nou Consell en el futur. Articula una visió, missió i un conjunt de valors fonamentals per a l'organització, indica com es pot assolir la missió i quins seran els determinants clau de l'èxit. Les seves recomanacions pretenen donar suport a la creativitat dels membres i del lideratge del Consell per identificar prioritats i projectes que siguin imaginatius, impactants, oportuns i que es puguin lliurar a nivell global.

Al llarg del document, la paraula ciència s'utilitza per referir-se a l'organització sistemàtica del coneixement que es pot explicar racionalment i aplicar de manera fiable. Inclou les ciències naturals (incloses les físiques, matemàtiques i de la vida) i les ciències socials
dominis científics (inclosos el comportament i l'economia) que representaran l'enfocament principal del nou Consell, així com les ciències de les humanitats, la medicina, la salut, la informàtica i l'enginyeria.

Anar al contingut