Comitè de dades (CODATA)

La missió de CODATA és enfortir la ciència internacional en benefici de la societat promovent una millor gestió i ús de les dades científiques i tècniques.

Comitè de dades (CODATA)

Després del final de la Segona Guerra Mundial, hi va haver un ràpid augment a tot el món desenvolupat en el nombre de científics que feien recerca. Al mateix temps, la nova instrumentació automatitzada va permetre realitzar mesures físiques de manera molt més eficient. Aquests dos factors van provocar una expansió exponencial de la quantitat de dades publicades a la literatura científica i recopilades en manuals i repositoris.

A principis de la dècada de 1960, diversos líders científics van començar a adonar-se que aquest diluvi de dades estava inundant els mecanismes tradicionals de publicació i recuperació, i que hi havia el perill que gran part es perdés per a les generacions futures. Quan diversos d'aquests líders es van reunir i van acordar que calia un esforç internacional organitzat per millorar la gestió i preservació de les dades científiques i per facilitar la coordinació entre els grups interessats de tot el món, el resultat va ser la creació de CODATA.

El Comitè de Dades (CODATA), conegut anteriorment com el Comitè de Dades per a la Ciència i la Tecnologia, va ser creat per l'11a Assemblea General del Consell Internacional de la Ciència (ICSU), el nostre organització predecessora, celebrada a Bombai, gener de 1966. El Comitè va celebrar la seva primera reunió a París el juny de 1966.

CODATA s'ocupa de tot tipus de dades quantitatives resultants de mesures o observacions experimentals en les ciències físiques, biològiques, geològiques i astronòmiques. Es fa especial èmfasi en els problemes de gestió de dades comuns a diferents disciplines científiques i en les dades utilitzades fora de l'àmbit en què es van generar.

Els objectius generals són la millora de la qualitat i l'accessibilitat de les dades, així com els mètodes mitjançant els quals s'adquireixen, gestionen i s'analitzen les dades; la facilitació de la cooperació internacional entre els qui recullen, organitzen i utilitzen dades; i la promoció d'una major conscienciació de la comunitat científica i tècnica de la importància d'aquestes activitats.


⭐ L'ISC i CODATA

CODATA és el Comitè de Dades de l'International Science Council (ISC). CODATA existeix per promoure la col·laboració global per avançar en la ciència oberta i per millorar la disponibilitat i usabilitat de les dades per a totes les àrees de recerca. CODATA dóna suport al principi que les dades produïdes per la recerca i susceptibles de ser utilitzades per a la investigació han de ser tan obertes com sigui possible i tan tancades com sigui necessari.

CODATA també treballa per avançar en la interoperabilitat i la usabilitat d'aquestes dades: les dades de recerca han de ser FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable). Mitjançant la promoció de les polítiques, els canvis tecnològics i culturals que són essencials per promoure la ciència oberta, CODATA ajuda a avançar en la visió i la missió d'ISC d'avançar la ciència com a bé públic global.

L'ISC també allotja CODATA i s'encarrega de revisar l'organització, definir els termes de referència de la revisió, nomenar membres del panel de revisió, responsables de finançament i ciència.


Imatge de Pete Linforth de Pixabay

Anar al contingut