Tots els membres de l'ISC

1. Categoria 1 (Membre de ple dret): Unions científiques, associacions i entitats similars, essent organitzacions científiques internacionals dedicades a la pràctica i promoció de disciplines o àrees científiques específiques.

2. Categoria 2 (Membre de ple dret): Acadèmies de ciències, consells de recerca o entitats científiques anàlogues sense ànim de lucre que representen un ampli espectre d'àmbits o disciplines científiques en un país, regió, territori o globalment.

3. Categoria 3 (Membre Afiliat): Altres òrgans, que siguin organitzacions governamentals i no governamentals, les activitats de les quals siguin en un àmbit afí a les del Consell.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Y

Z

Anar al contingut