Contractar

L'ICSU consulta els membres sobre l'accés obert

Buscant aclarir la seva posició sobre les qüestions relacionades amb la publicació d'accés obert de literatura científica i l'avaluació de la investigació per mètriques, l'ICSU s'ha posat en contacte amb les seves organitzacions membres per obtenir la seva aportació. Els resultats d'aquest procés poden donar lloc a la proposta d'acords corresponents a l'Assemblea General del setembre de 2014.

Els problemes que envolten l'accés obert a la literatura i les dades científiques s'han tornat impossibles d'ignorar per als científics, ja que les agències de finançament nacionals i supranacionals insisteixen cada cop més perquè els resultats de la investigació que financen estiguin a l'abast de tothom. Alguns models de publicació nous requereixen que els autors paguin una quota per la publicació de la seva obra, mentre que moltes revistes i llibres basats en subscripció existents tenen tarifes de subscripció elevades.

Un nou èmfasi en l'accés obert a les dades, cada cop més important en aquesta era de la ciència rica en dades, està plantejant més qüestions sobre seguretat, ètica, drets de propietat intel·lectual, publicació formal de dades, incentius als científics perquè proporcionin les seves dades i molt més.

Com que els finançadors de la investigació, les universitats i els governs confien cada cop més en mètriques quantitatives, en particular basades en estadístiques de citacions, per avaluar universitats, departaments i persones, també hi ha pressió sobre els investigadors perquè adoptin pràctiques que maximitzin aquestes mètriques.

L'ICSU ha demanat als seus membres que comenten en general aquestes qüestions interrelacionades, i específicament en relació a les següents qüestions:

  • Quins requisits fan actualment o tenen previst fer els finançadors de la recerca al vostre país o àrea temàtica pel que fa a la publicació en accés obert, inclòs l'accés obert a les dades? Quins avantatges i desavantatges veus en aquests requisits d'accés obert, ja sigui al teu país/àrea temàtica o a un altre lloc?
  • Fins a quin punt s'utilitzen mètriques per avaluar universitats, departaments i persones al vostre país o àrea temàtica, quines mètriques s'utilitzen i com influeixen aquestes les tendències de publicació i els incentius per als investigadors?
  • Quin paper útil, si n'hi ha, creus que pot tenir l'ICSU en aquests temes?

Els membres estan convidats a aportar les seves aportacions a través dels canals habituals, si teniu cap pregunta al respecte, no dubteu a posar-vos en contacte amb webmaster@icsu.org.

Anar al contingut