Contractar

Grans reptes científics identificats per abordar la sostenibilitat global

La comunitat científica internacional ha identificat cinc grans reptes que, si s'aborden en la propera dècada, aportaran coneixement per permetre el desenvolupament sostenible, l'eradicació de la pobresa i la protecció del medi ambient davant el canvi global.

12 de novembre de 2010 — Els grans reptes per a la ciència del sistema terrestre, publicats avui, són el resultat d'una àmplia consulta com a part d'un procés de visió encapçalat pel Consell Internacional per a la Ciència (ICSU) en cooperació amb el Consell Internacional de Ciències Socials (ISSC).

La consulta va posar de manifest la necessitat d'una investigació que integri la nostra comprensió del funcionament del sistema terrestre —i els seus llindars crítics— amb el canvi ambiental global i el desenvolupament socioeconòmic.

Els cinc grans reptes són:

  1. Previsió: millora la utilitat de les previsions de les condicions ambientals futures i les seves conseqüències per a les persones.
  2. Observació: desenvolupar, millorar i integrar els sistemes d'observació necessaris per gestionar el canvi ambiental global i regional.
  3. Confinament: determineu com anticipar, reconèixer, evitar i gestionar el canvi ambiental global disruptiu.
  4. Respondre: determineu quins canvis institucionals, econòmics i de comportament poden permetre passos efectius cap a la sostenibilitat global.
  5. Innovar: fomentar la innovació (juntada amb mecanismes d'avaluació sòlids) en el desenvolupament de respostes tecnològiques, polítiques i socials per aconseguir la sostenibilitat global.

"Els reptes són una llista consensuada de les màximes prioritats per a la investigació del sistema terrestre i proporcionen un marc de recerca global. Si nosaltres, la comunitat científica, els afrontem amb èxit en la propera dècada, eliminarem les barreres crítiques que impedeixen el progrés cap al desenvolupament sostenible", va dir el doctor Walt Reid, que va presidir l'equip de treball que va supervisar el primer pas del procés de visió.

"Afrontar aquests reptes requerirà una nova capacitat de recerca, especialment la participació de joves científics i científics dels països en desenvolupament, i una combinació equilibrada d'investigació disciplinària i interdisciplinària que impliqui activament les parts interessades i els responsables de la presa de decisions", va continuar el doctor Reid.

"Els programes de canvi ambiental global existents (Diversitas, el Programa Internacional de Biosfera de la Geosfera, el Programa Internacional de Dimensions Humanes i el Programa Mundial d'Investigació Climàtica), juntament amb l'Associació de Ciència del Sistema Terrestre, han jugat un paper important en la nostra comprensió del sistema terrestre", va explicar el professor Johan. Rockström, l'actual president de l'equip de treball de visions.

"El seu compromís ha estat una part important del procés de visió i la participació continuada d'aquestes xarxes globals de recerca és essencial per a l'esforç de recerca coordinat globalment necessari per abordar les preguntes plantejades pels grans reptes", va dir el professor Rockström.

Ara que s'ha identificat el marc de recerca s'ha iniciat el següent pas: determinar l'estructura organitzativa necessària per implementar aquest marc.

El professor Deliang Chen, director executiu de l'ICSU, va dir: "Ja s'estan realitzant moltes investigacions integrades, però no constitueixen l'esforç global coordinat concertat que es necessita per respondre eficaçment als grans reptes. L'ICSU, juntament amb l'ISSC i el Fòrum de finançadors de Belmont, estan consultant els programes existents i les iniciatives relacionades per determinar quines noves estructures seran necessàries.'

"Les noves estructures hauran de proporcionar la ciència per respondre als grans reptes de manera més ràpida i eficaç del que és probable que passi amb els acords actuals", va concloure el professor Chen.

S'ha publicat un article "Fòrum de polítiques" sobre els grans reptes a ciència (Reid et al. Vol. 330, pàg. 916-917, 12 de novembre de 2010).

Més informació: Dr Walt Reid: wreid@packard.org, (mòbil) +1 510 6979317, (oficina) +1 650 9177329. Professor Johan Rockström: johan.rockstrom@sei.se, +46 (0)8 6747200. Professor Deliang Chen: deliang.chen@icsu.org, +33 (0)1 45250329.

Sobre l'ICSU

Fundada l'any 1931, l'ICSU és una organització no governamental amb membres globals d'organismes científics nacionals (121 membres, en representació de 141 països) i unions científiques internacionals (30 membres). Sovint es demana a l'ICSU que parli en nom de la comunitat científica mundial i que actuï com a assessor en qüestions que van des del medi ambient fins a la conducta de la ciència. Les activitats de l'ICSU se centren en tres àrees: planificar i coordinar la recerca; ciència per a la política; i enfortir la universalitat de la ciència. www.icsu.org

Sobre el procés de visualització

El procés de visió està liderat per l'ICSU en cooperació amb el Consell Internacional de Ciències Socials (ISSC). Es tracta d'un procés de consulta de tres passos, que implica la comunitat científica per explorar opcions i proposar passos d'implementació per a una estratègia holística sobre la investigació del sistema de la Terra que fomentarà la innovació científica i abordarà les necessitats polítiques. El pas 1 se centra a identificar les qüestions científiques urgents, mentre que el pas 2 se centra en els marcs institucionals necessaris per donar suport a l'estratègia de recerca. L'últim pas examinarà com fer la transició de l'enfocament actual a l'enfocament necessari. El procés de visualització va començar el febrer de 2009 i està guiat per un equip de treball. "Ciència del sistema terrestre per a la sostenibilitat global: els grans reptes" és el resultat del pas 1 i representa les aportacions de moltes persones i institucions.

Anar al contingut