Contractar

informe, Estratègia, planificació i revisió

Informe d'activitats i assoliments de l'ISC: juliol de 2018 a juny de 2021

Aquest informe pretén oferir una visió global i sintètica de l'amplitud de l'activitat i de la productivitat i els assoliments de l'organització al llarg de tres anys.

Aquest informe ha de donar una idea de fins a quin punt l'ISC està tenint èxit en la consecució dels seus objectius i també de les circumstàncies que configuren les seves activitats i els recursos en què es basa.

L'informe se centra en les activitats globals del Consell gestionades per la seu de l'ISC a París i no cobreix sistemàticament les activitats de les nostres oficines regionals ni dels nostres organismes copatrocinats i afiliats.

Ens complau poder assenyalar un progrés significatiu en quatre àmbits prioritaris d'impacte i cap als quatre objectius estratègics de l'ISC, així com una evidència apreciable que estem creixent més forts, més professionals i més impactants com a organització.

L'informe complementa els informes anuals de 2018, 2019 i 2020, que es detallen més en la seva descripció de projectes i iniciatives discrets.


Memòria d'activitats i assoliments: juliol de 2018 – juny de 2021


Resum executiu de la Memòria d'Activitats i Assoliments

Anar al contingut