Contractar

Resum de política / nota d'assessorament, informe

Dades de pèrdua de desastres en el seguiment de la implementació del marc de Sendai

L'informe recentment publicat de l'ISC coincideix amb la Plataforma global de reducció del risc de desastres de l'UNDRR i fa set recomanacions polítiques clau, des de la millora de les associacions entre les agències intragovernamentals, el sector acadèmic, el sector privat, les ONG i les autoritats d'assegurances fins a garantir que la quantificació estandarditzada de dades de pèrdues de desastres sigui adequadament capaç de Identificar les llacunes en l'avaluació del risc.

És una lectura obligada per a tots els implicats en la ciència i l'elaboració de polítiques sobre la reducció del risc de desastres.

Els arxius de dades de desastres i la recollida de dades de pèrdues són fonamentals per a una avaluació integral de les dades d'impacte desagregades social, temporal i espacialment. La interpretació del risc, amb dades de pèrdues estandarditzades, es pot utilitzar per proporcionar oportunitats valuoses per adquirir millor informació sobre els costos sanitaris, econòmics, ecològics i socials dels desastres, i proporcionar informació basada en el risc per a polítiques, pràctiques i inversió.


autors: Bapon Fakhruddin, Virginia Murray i Fernando Gouvea-Reis

Foto: Phong Tran / IRIN | www.irinnews.org


Anar al contingut