Contractar

informe

Informe global de percepcions de riscos 2021

Future Earth, Sustainability in the Digital Age i l'International Science Council presenten els resultats de la segona iteració de l'enquesta de percepcions dels científics de risc global. Donades les manifestacions dels riscos globals que s'han produït durant l'últim any, és el moment de reavaluar les percepcions dels científics sobre els riscos globals com a contribució crítica als diàlegs sobre possibles solucions.

Aquest informe comparteix els resultats de la segona iteració de l'enquesta Global Risks Scientists' Perceptions. En repetir l'exercici realitzat per primera vegada el 2019 (vegeu Terra futura, 2020), l'equip del projecte reconeix la importància de revisar les percepcions de risc al llarg del temps. En particular, ateses les manifestacions de riscos globals que s'han produït des del 2019, i les dues iteracions de l'Informe Global de Riscos del WEF (2020 i 2021), és el moment de revalorar les percepcions dels científics sobre els riscos globals com a contribució crítica als diàlegs sobre possibles solucions.

Aquesta col·laboració entre Future Earth, Sustainability in the Digital Age i l'International Science Council (ISC) pretén contribuir al discurs que s'ha modelat a través de l'important treball del WEF amb una anàlisi internacional de les percepcions dels científics sobre els riscos globals. En fer-ho, esperem enriquir la conversa al voltant de les estratègies de mitigació ja en marxa, així com encendre diàlegs nous i més inclusius.

Anar al contingut