LIRA 2030 Àfrica: assoliments i aprenentatges clau

L'informe recull els assoliments clau, les idees i les lliçons apreses pel programa Leading Integrated Research for Agenda 2030 in Africa (LIRA 2030 Africa) durant el seu període de sis anys, des del 2016 fins al 2021.

LIRA 2030 Àfrica: assoliments i aprenentatges clau

LIRA 2030 va ser el primer programa de finançament de la investigació que va intentar construir la capacitat dels investigadors primerencs a l'Àfrica per dur a terme investigacions transdisciplinàries i fomentar les contribucions científiques a la implementació de l'Agenda 2030 a les ciutats africanes, a escala continental.

Després de sis anys, el coneixement i les dades generats a través dels projectes LIRA són extensos, i no només són d'interès acadèmic, sinó també importants per a les comunitats locals i els responsables polítics. Tots els temes tractats pels projectes LIRA són fonamentals per a l'Agenda 2030.

LIRA 2030 Àfrica: assoliments i aprenentatges clau (2016-2021)

Consell Internacional de la Ciència/Xarxa d'Acadèmies de Ciències Africanes. 2023. Recerca integrada líder per a l'Agenda 2030 a Àfrica (LIRA 2030 ÀFRICA); Assoliments i aprenentatges clau (2016-2021). Consell Internacional de la Ciència, París, França. DOI: 10.24948/2023.04

Anar al contingut