Contractar

Paper de posició

La normalització de preprints

Un article ocasional de l'ISC de Luke Drury.

Els últims anys s'ha observat un creixement explosiu en l'ús de preprints i servidors de preimpressió associats per part de grans seccions de la comunitat científica. Aquest document ocasional de l'ISC aborda la història de la preimpressió, els seus avantatges i desavantatges potencials, i conclou amb algunes recomanacions sobre com s'ha de gestionar la creixent acceptació de la publicació preimpressió dins l'àmbit acadèmic i els canvis en les normes culturals que això comporta.

Forma part d'una sèrie de publicacions de l'International Science Council com a part del El futur de l'edició científica projecte, explorant el paper de la publicació en l'empresa científica i preguntant com el sistema de publicació acadèmica pot maximitzar els beneficis per a la ciència global i per a un públic més ampli per a la investigació científica. Publicacions anteriors inclouen els articles ocasionals 'Models de negoci i estructura de mercat dins del sector de la comunicació acadèmica i Enfortir la integritat de la investigació: el paper i les responsabilitats de la publicació i l'informe 'Obrint el registre de la ciència: fer que les publicacions acadèmiques funcionin per a la ciència a l'era digital".


Luke Drury és professor emèrit de l'Institut d'Estudis Avançats de Dublín i membre del comitè de direcció del projecte de l'International Science Council. el futur de l'edició científica.


La normalització de preprints

Drury, L. 2022. La normalització dels preprints. Ciència Internacional
Consell, París. França.


Imatge de gorodenkoff (iStock).

Anar al contingut