Contractar

Paper de posició

Ciència oberta per al segle XXI

L'obertura és el cor de l'esforç científic. Aquest esborrany de document de treball, que es va elaborar com a resposta a una consulta global de la UNESCO sobre ciència oberta, reuneix el treball desenvolupat a la comunitat del Consell Internacional de la Ciència (ISC) sobre ciència oberta.

El document descriu la justificació i els orígens del moviment modern de la ciència oberta, les seves dimensions i les seves aplicacions. Fa recomanacions als científics, a les universitats, a la UNESCO i a altres parts interessades dels sistemes científics sobre els canvis necessaris per al funcionament efectiu de la ciència oberta. El document inclou informació sobre els projectes i programes de l'ISC dissenyats per donar suport a aspectes de la ciència oberta, tal com es descriu a la Pla d'acció ISC 2019 -2021. L'annex inclou les respostes a preguntes específiques plantejades per UNESCO, per al qual els arguments detallats es presenten al text principal.

Per obtenir més informació sobre la ciència oberta al segle XXI o per compartir els vostres comentaris sobre el document, poseu-vos en contacte amb secretariat@council.science.


Ciència oberta per al segle XXI

Descarregueu l’informe


Foto de portada per Callum Wale on Unsplash.

Anar al contingut