Avaluació de l'àrea prioritària sobre medi ambient i la seva relació amb el desenvolupament sostenible (2003)

Introducció El ICSU ha identificat el medi ambient i la seva relació amb el desenvolupament sostenible com a àmbit prioritari en el desenvolupament del seu pla estratègic per als propers anys. En aquest sentit, el Comitè de Planificació i Revisió Científica (CSPR) va designar un Panell per realitzar una Avaluació d'Àrea Prioritària (PAA); aquest enfocament estratègic substitueix l'anterior […]

introducció

L'ICSU ha identificat el medi ambient i la seva relació amb el desenvolupament sostenible com a àmbit prioritari en el desenvolupament del seu pla estratègic per als propers anys. En aquest sentit, el Comitè de Planificació i Revisió Científica (CSPR) va designar un Panell per realitzar una Avaluació d'Àrea Prioritària (PAA); aquest enfocament estratègic substitueix els requisits estatutaris anteriors de les revisions periòdiques de sis anys dels òrgans interdisciplinaris (IB) individuals de l'ICSU.

L'enfocament del Panel va ser desenvolupar primer una declaració de missió i un marc teòric, i després centrar l'avaluació en les activitats ambientals dels IBs i les Iniciatives Conjuntes (JI) pertinents; anàlisi detallada de les àrees de Dades i Informació i Creació de Capacitats a les AAP posteriors. Les conclusions i recomanacions d'aquesta anàlisi dels IB s'han considerat principalment dins el marc més ampli de les activitats dels Membres Nacionals i Sindicals de l'ICSU i les organitzacions associades.


Anar al contingut