Promoure el coneixement i els valors indígenes per a una gestió més sostenible dels recursos hídrics

Un resum de coneixement sobre les transformacions a la sostenibilitat.

Promoure el coneixement i els valors indígenes per a una gestió més sostenible dels recursos hídrics

Les creences i els valors dels pobles indígenes poden proporcionar informació important sobre les relacions humanes amb la natura. Les visions del món indígenes poden oferir solucions alternatives per restaurar ecosistemes degradats i suggerir nous marcs per construir un enfocament més sostenible, holístic i equitatiu de la gestió dels recursos naturals. No obstant això, fins fa poc, els coneixements i creences indígenes s'han ignorat en gran mesura en les estratègies formals de gestió de recursos, ja que es considera que entren en conflicte amb els mètodes de gestió establerts i basats en la ciència. Això està canviant lentament, a mesura que es reconeix el valor de les pràctiques de gestió de recursos indígenes.

Aquest Knowledge Brief, publicat per la Programa de transformacions a la sostenibilitat, es basa en un article revisat per parells en què els autors discuteixen els esforços dels pobles indígenes per contestar els règims de gestió d'aigua dolça que es basen en conceptes i ideologies occidentals.

Forma part d'una sèrie de resums de coneixement que sintetitzen els resultats de treballs de recerca recents sobre transformacions en un format accessible, amb l'objectiu d'obrir les darreres investigacions sobre transformacions a un públic més ampli.


Promoure el coneixement i els valors indígenes per a una gestió més sostenible dels recursos hídrics


Foto de capçalera: Jorge Royan / http://www.royan.com.ar / CC BY-SA 3.0

Anar al contingut