Pla científic sobre el canvi ambiental global - Oficina regional de l'ICSU per a Àfrica

Aquest document descriu les àrees d'investigació sobre el canvi ambiental global que són de particular importància i interès per a Àfrica.

introducció

Descriu algunes de les investigacions bàsiques necessàries per donar suport a decisions convincents, per exemple, per a l'adaptació al canvi climàtic i la mitigació, i per proporcionar opcions raonables per a l'estructura de suport necessària per facilitar i implementar la investigació. No és un pla ni un marc per a tot el treball sobre aquest tema a Àfrica, sinó una guia sobre on es poden aplicar els punts forts particulars de l'ICSU ROA en aquesta important qüestió.


Anar al contingut