Contractar

Estratègia, planificació i revisió

Pla científic sobre riscos i desastres - Oficina regional de l'ICSU per a Àfrica

Aquest pla de ciència a l'Àfrica revisat té com a objectiu reenfocar la investigació basada en l'estat actual de la ciència, abordant els reptes emergents del risc de desastres.

introducció

Aquests reptes es refereixen a com: crear capacitat de recerca per evitar que els perills es converteixin en desastres; permetre prendre decisions informades sobre accions per reduir-ne els impactes; i vincular la reducció del risc de desastres amb la reducció de la pobresa i la millora del benestar de totes les persones a l'Àfrica.


Anar al contingut