Contractar

Estratègia, planificació i revisió

Pla científic sobre energia sostenible - Oficina regional de l'ICSU per a Àsia i el Pacífic

El Pla Científic sobre l'Energia Sostenible de l'Oficina Regional de l'ICSU per a Àsia i el Pacífic.

introducció

La situació actual de l'oferta i la demanda d'energia significa que les fonts convencionals, com el carbó i el petroli, s'esgotaran a un ritme alarmant. La creixent preocupació per l'impacte ambiental dels diferents recursos energètics imposa restriccions al seu ús. El Protocol de Kyoto obliga als països participants a reduir dràsticament les emissions de carboni durant la propera dècada. Per millorar la situació energètica i fer-la sostenible, cal fer grans esforços per avançar en el coneixement en les següents direccions:

  • mètodes nous i eficients energèticament per a la recuperació, generació i distribució d'energia
  • tècniques d'estalvi d'energia,
  • major utilització de fonts d'energia renovables, i
  • desenvolupament i utilització de fonts i tècniques energètiques emergents.

Anar al contingut