Deu elements essencials per a la recerca que respon al repte climàtic

Un resum de coneixement sobre les transformacions a la sostenibilitat.

Per accelerar els tipus d'aprenentatge necessaris per respondre al repte climàtic i avançar en les transformacions cap a la sostenibilitat, també es necessitaran transformacions en la manera en què es produeix i s'utilitza el coneixement.

Aquest resum de coneixement, publicat per la Programa de transformacions a la sostenibilitat, examina deu elements essencials per a la recerca que respon al repte climàtic. Es basa en el document de síntesi de Fazey et al. 2018. Deu elements essencials per a la investigació sobre el canvi climàtic i les transicions energètiques de segon ordre i orientades a l'acció. Recerca energètica i ciències socials Vol. 40, pàgines 54–70.

Forma part d'una sèrie de resums de coneixement que sintetitzen els resultats de treballs de recerca recents sobre transformacions en un format accessible, amb l'objectiu d'obrir les darreres investigacions sobre transformacions a un públic més ampli.

Descarrega 'Deu elements essencials per a la recerca que respon al repte climàtic'

Anar al contingut