Contractar

informe

El Consell Internacional per a la Ciència i el Canvi Climàtic

Durant més de 60 anys, el Consell Internacional per a la Ciència ha tingut un paper destacat en la facilitació de programes internacionals de recerca sobre el canvi climàtic i en l'elaboració de polítiques aportant evidència científica. Aquest fulletó ofereix una visió general de la història de la participació del Consell.

El Consell Internacional per a la Ciència i el Canvi Climàtic

Des de la dècada de 1950, el Consell Internacional per a la Ciència (ICSU) ha tingut un paper pioner en el desenvolupament de la ciència del clima a nivell internacional, principalment generant mecanismes per orientar i complementar la recerca realitzada a nivell nacional. En les últimes dècades, la ciència del clima ha requerit una col·laboració internacional entre investigadors a una escala sense precedents, juntament amb la col·laboració a nivell intergovernamental. La contribució de l'ICSU ha estat crucial per definir els temes científics, facilitar el consens sobre les prioritats de recerca i convocar col·laboracions que han sustentat la recerca. Paral·lelament, l'ICSU també ha treballat incansablement per iniciar i donar suport a mecanismes d'investigació climàtica innovadora per arribar als responsables polítics en alguns casos, donant lloc a canvis importants en el desenvolupament de polítiques.

Aquest document destaca les principals contribucions de l'ICSU i la seva comunitat científica al desenvolupament de la ciència climàtica, i explica com l'enfocament de l'ICSU per facilitar la col·laboració en recerca per informar el desenvolupament de polítiques ha evolucionat al llarg del temps.Anar al contingut