Contractar

Estratègia, planificació i revisió

Document de treball: un esborrany de marc per entendre les interaccions dels ODS (2016)

introducció

Un dels majors reptes per a la implementació amb èxit dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'ONU és la gran varietat d'interdependències entre els objectius i les 169 metes. Aquest article presenta una eina conceptual per començar a entendre aquests enllaços entre els ODS i convidar els científics, els responsables polítics i els professionals a explorar conjuntament com encaixa el trencaclosques dels ODS i com es pot implementar.

Escrit per Måns Nilsson, Dave Griggs, Martin Visbeck i Claudia Ringler, "Un esborrany de marc per entendre les interaccions dels ODS" es va desenvolupar com a part d'un projecte liderat pel Consell per explorar un enfocament integrat i estratègic per a la implementació dels ODS.

El marc es basa en una escala de set punts d'interaccions dels ODS, que va des de "Indivisible" fins a "Cancel·lació", que pretén identificar i provar vies de desenvolupament que minimitzin les interaccions negatives i milloren les positives.

El marc és un punt de partida per construir una base d'evidències per caracteritzar les interaccions d'objectius en contextos locals, nacionals o regionals específics. Actualment, el Consell està convocant equips de recerca per desenvolupar estudis de casos temàtics, començant pels ODS de salut, energia i alimentació i agricultura. Els estudis de cas es recopilaran en un informe, que es preveu que es publiqui a finals de 2016.


Anar al contingut