financado

La ĉeffonto de la Konsilio de kerna enspezo estas kotizoj de Membroj. La aliaj gravaj fontoj de enspezo estas subvencioj de ĝia gastiganta lando Francio, diversaj organizoj kaj fondaĵoj.

financado

la Ĝenerala Asembleo aprobas projektojn de buĝetoj por la venonta jarjaro laŭ proponoj ricevitaj de la Reganta Estraro, kiu estas komisiita je finpretigo de la jaraj buĝetoj. Post konsidero de la Komitato pri Financo kaj Kvestado kaj la Estraro, la reviziitaj jarkontoj estas senditaj al ĉiuj Membroj por aprobo.


Membroj Kotizoj

Jaraj kotizoj estas pagataj konforme al Statuto 37: "Ĉiu Membro de la Konsilio devas pagi ĉiujarajn kotizojn laŭ skalo determinita de la Ĝenerala Asembleo". La nunaj kotizoj baziĝas sur la decido de la komuna kunveno de la antaŭaj organizoj de ISC ICSU kaj ISSC en 2017. Nova kotizstrukturo, konsiderante la novajn kondiĉojn post la kreo de la ISC, estas preparita.


Foto de Michelle Henderson on Unsplash

Rekte al enhavo