Juhtimine

Nõukogu peamine juhtimisorgan on üldkogu, mis tuleb kokku iga kolme aasta järel.

Juhtimine

ISC peaassamblee

. Üldkogu valib juhatuse, mis tagab teadusliku juhtimise ja võimaldab ellu viia visioon, missioon, põhimõtted ja väärtused, samuti nõukogu finants- ja juhtimiskindlust.

ISC juhatus

ISC juhatus, mis koosneb viiest ametnikust ja kümnest lihtliikmest, on peaassamblee poolt volitatud oma otsuseid ISC abiga ellu viima. Sekretariaat.

21_21 DESIGN SIGHT, Minato-ku, Jaapan
ISC nõuandeorganid

Arvu Nõuandvad organid abistab ja nõustab juhatust nõukogu töö põhiaspektides ja juhatuse ülesannetes.

Taimede kasvatamine müntidel
Rahastamine

Nõukogu peamine allikas rahastamise on liikmete tasu. Teisteks sissetulekuallikateks on ISC asukohariigi Prantsusmaa valitsuse, aga ka erinevate organisatsioonide ja sihtasutuste toetused.

Otse sisu juurde