Registreeri

Juhtimine

Kerige alla
Nõukogu peamiseks juhtimisorganiks on peaassamblee, mis koguneb alates 2024. aastast iga nelja aasta järel.

Üldkogu

Peaassamblee valib juhatuse, mis tagab teadusliku juhtimise ja võimaldab ellu viia nõukogu visiooni, missiooni, põhimõtteid ja väärtusi ning finants- ja juhtimiskindlust.

juhatus

ISC juhatus, mis koosneb viiest ametnikust ja kümnest lihtliikmest, on peaassamblee poolt volitatud oma otsuseid ellu viima ISC sekretariaadi abiga.

Nõuandvad organid

Mitmed nõuandeorganid abistavad ja nõustavad juhatust nõukogu töö põhiaspektides ja juhatuse ülesannetes.

21_21 DESIGN SIGHT, Minato-ku, Jaapan

Põhikiri ja kodukord

ISC põhikiri ja kodukord, mis on kinnitatud ISC elektroonilisel erakorralisel üldkogul 2024. aasta veebruaris.

Otse sisu juurde