Registreeri

Strateegilised plaanid

ISC tööd juhivad tema kolmeaastased tegevuskavad.

Tegevuskavade eesmärk on viia ellu ISC visioon, missioon ja strateegilised eesmärgid, mis on sätestatud nõukogu otsuses. kõrgetasemeline strateegia, mille võttis vastu ISC üldkogu 2018. aastal.

Kavad annavad nõukogu liikmetele, rahastajatele ja sidusrühmadele regulaarseid väljavaateid ISC prioriteetide ning tegevuste planeerimise, seire ja aruandluse kohta.

Planeerimisprotsess 2025-2028

ISC juhatus ja sekretariaat on alustanud konsultatsiooniperiood aastal käivitatava uue strateegilise plaani koostamiseks 2025. aasta üldkogu Muscatis Omaanis. Arvamused on kogutud ja esimest mustandit jagatakse ISC liikmetega 2024. aasta teisel poolel.

Tegevuskava 2022-2024

Praegune Tegevuskava 2022–2024: Teadus ja ühiskond üleminekul esitab nõukogu perspektiivsed teaduslikud ja organisatsioonilised prioriteedid ning nendega seotud tegevused perioodiks 2022–2024. See on koostatud ISC liikmetega konsulteerides ja vastu võetud nõukogu 2021. aasta peaassambleel.

Otse sisu juurde