Maailma kliimauuringute programm (WCRP)

Maailma kliimauuringute programmi (WCRP) missioon on hõlbustada Maa kliimasüsteemi varieeruvuse ja muutuste analüüsi ja prognoosimist, et seda saaks kasutada üha suuremas hulgas praktilistes rakendustes, millel on otsene tähtsus, kasu ja väärtus ühiskonnale.

Maailma kliimauuringute programm (WCRP)

ISC-ga seotud asutus Maailma kliimauuringute programm (WCRP) vaatas 2020. aastal tulevikku, et liikuda edasi artiklis kirjeldatud strateegiatest WCRP strateegiline plaan 2019–2028 struktuurile ja uurimisprioriteetidele, mille eesmärk on tegeleda kiireloomuliste väljakutsetega ja kasutada ära võimalusi, mis ühiskonna ees praegu ja tulevikus ees ootavad. Kooskõlas selle eesmärgiga liitusid WCRP teaduskomiteega 2020. aastal kaks sotsiaalteadlast.

Pärast põhjalikku eeltööd lepiti 2020. aasta detsembris kokku, et WCRP asutab kaks uut põhiprojekti: Maa süsteemi modelleerimine ja vaatlused ning piirkondlik teave ühiskonna jaoks. Need kaks projekti tagavad, et modelleerimine ja andmealased jõupingutused on WCRP-s hästi integreeritud ning et kõigi WCRP tegevuste kliimateave on juurdepääsetav, kasulik ja kasutatav. WCRP kogukond asutas ka viis uut Tuletorni tegevused, mis lahendab järgmise kümnendi jooksul kriitilisi probleeme:

Tagamaks, et kogukondadel üle maailma on WCRP prioriteetide osas hääl, loodi programmi raames rida meetmeid Kliimauuringute foorumid aastal 2020 enam kui 50 piirkondliku teabekeskusega üle maailma. Sellest lähtuvalt on alustatud planeerimist a WCRP avatud teaduse konverents 2023. aastal mis keskendub kliimateaduse ja ühiskonna ühendamisele.


Pilt: Hubert Neufeld on Unsplash.

Järgmisena: Agenda 2030 integreeritud teadusuuringud Aafrikas (LIRA 2030) 

Otse sisu juurde