Digitaalse keskkonnasäästlikkuse koalitsioon (CODES)

Digitaalse keskkonnasäästlikkuse koalitsioon (CODES) kasvas 2021. aastal üha tugevamaks.

Digitaalse keskkonnasäästlikkuse koalitsioon (CODES)

Alates selle käivitamisest 2021. aasta märtsis vastusena ÜRO peasekretäri digitaalse koostöö tegevuskavale on rahvusvaheline mitut sidusrühma hõlmav liit Digitaalse keskkonnasäästlikkuse koalitsioon (CODES), on kasvanud enam kui 1,000 inimesest ja organisatsioonist koosnevaks kogukonnaks. Liikmed teevad koostööd, et ümber suunata ja seada prioriteediks digitehnoloogiate rakendamine, et täita säästva arengu tegevuskava aastani 2030 ja saavutada muid ülemaailmseid keskkonnaeesmärke. ISC on CODESi kaastšempion ning vastutab ühiselt selle sekretariaadina tegutsemise ning strateegiliste eesmärkide ja peamiste väljundite saavutamise koordineerimise eest. 

Tegevuskava kavandit esitleti ÜRO liikmesriikidele ÜRO Keskkonnaassambleel 2022. aasta märtsis ning see käivitati Stockholm +50 konverents 2.–3. juunil 2022. Varasemat mõju ja saadud õppetunde tutvustatakse 2023. aastal toimuval ÜRO tuleviku tippkohtumisel. 

Järgmine ➡ Andmete toimimine domeeniüleste suurte väljakutsete jaoks

Otse sisu juurde