juhatus

Üldkogu valis nõukogule uue juhatuse aastani 2024.

juhatus

ISC juhatuse ametnikud

Peter Gluckman
(Ravim)

President

Rahanduse ja tegevuse allkomisjoni liige

Motoko Kotani
(Matemaatika)

Valitud president

Teaduse alakomisjoni esimees

Rahanduse ja tegevuse allkomisjoni liige

Sawako Shirahase
(sotsioloogia)

rahanduse asepresident

Rahanduse ja tegevuse allkomisjoni esimees

Anne Husebekk
(Ravim)

Teaduse vabaduse ja vastutuse eest vastutav asepresident

Teaduse vabaduse ja vastutuse allkomisjoni esimees

Salim Abdool Karim
(Ravim)

Teavitamise ja kaasamise eest vastutav asepresident

Teavitamise ja kaasamise allkomisjoni esimees

ISC juhatuse lihtliikmed

Karina Batthyány
(sotsioloogia)

Teaduse alakomisjoni liige

Françoise Baylis
(Bioeetika, filosoofia)

Teaduse vabaduse ja vastutuse allkomisjoni liige

Geoffrey Boulton
(geoloogia)

Teaduse alakomisjoni liige

Meloodia Burkins
(Geoloogia, ökosüsteemi uuringud)

Teaduse vabaduse ja vastutuse allkomisjoni liige

Mei-Hung Chiu
(keemia, loodusõpetus)

Teavitamise ja kaasamise allkomitee liige

Pamela Matson
(Keskkonnateadus)

Teaduse alakomisjoni liige

Helena Nader
(Biomeditsiiniteadused)

Teaduse alakomisjoni liige

Walter Oyawa
(Tsiviilehitus)

Teavitamise ja kaasamise allkomitee liige

Maria Paradiso
(geograafia)

Teavitamise ja kaasamise allkomitee liige

Martin Visbeck
(okeanograafia)

Teaduse alakomisjoni liige

Ametlikult

Mathieu Denis

ISC tegevjuhi kohusetäitja

Rahanduse ja tegevuse allkomisjoni liige

Järgmine: Tegevuskava

Otse sisu juurde