ISC visioon ja missioon

ISC nägemus on teadusest kui globaalsest avalikust hüvest.

ISC visioon ja missioon

Teaduslikud teadmised, andmed ja eksperditeadmised peavad olema kõigile kättesaadavad ning nendest saadavat kasu tuleb laialdaselt jagada. Teadustöö peab olema kaasav ja õiglane, seda ka teadushariduse ja võimekuse arendamise võimaluste osas. 

ISC missioon on tegutseda teaduse ülemaailmse häälekandjana. Selle missiooni osana ISC: 


Teadus kui ülemaailmne avalik hüve

Teadus on üks võimsamaid ülemaailmseid avalikke hüvesid: kasulike ja rakendatavate teadmiste allikas, mis on vabalt kättesaadav ja juurdepääsetav kogu maailmas ning mida saavad kasutada kõik ja kõikjal, ilma et see takistaks või takistaks selle kasutamist teiste poolt.

Kogu 2021. aasta jooksul on ühiskonnad üle maailma seisnud silmitsi keeruliste ja kiireloomuliste väljakutsetega: üha ohtlikum kliimamuutus, COVID-19 pandeemia „pikk saba” ja ulatuslikud tehnoloogilised muutused.

Selle taustal avaldas ISC a seisukoht, mis laiendas oma nägemust teadusest kui ülemaailmsest avalikust hüvestja selle nägemuse mõju teaduse juhtimisele ja kasutamisele ning teaduse rollidele ühiskonnas. Töö loob aluse, et teavitada kõiki ISC tegevusi teaduse eetilise praktika toetamiseks ja hoidmiseks ning ühiskonna vajadustele vastava teaduse edendamiseks.

Paber on ka saadaval tõlkes

järgmine


Otse sisu juurde