2021. aasta oktoobris vastu võetud resolutsioonid 

Kaks otsust võeti elektrooniliselt vastu vahetult pärast üldkogu.

2021. aasta oktoobris vastu võetud resolutsioonid

Vahetult pärast üldkogu võtsid ISC liikmed ülekaalukalt vastu resolutsiooni, mis käsitleb tegevust vastavalt üldkogu soovitustele.Raporti projekt ISC strateegia kohta valitsustevahelises süsteemis'. Selles resolutsioonis kutsutakse uut juhatust üles vastama juhtrühma soovitustele, töötades välja tegevusele suunatud strateegia, mis mobiliseerib täielikult ISC liikmete, partnerite ja laiemate rahvusvaheliste võrgustike teaduslikud ja poliitilised teadmised. 

Teiseks võtsid ISC liikmed vastu a resolutsioon teadusliku kirjastamise reformi kaheksa põhimõtte kinnitamise ja reformi saavutamiseks koostöö tegemise kohustuse kohta

Järgmine: Erisündmused

Otse sisu juurde