Registreeri

Bioloogiline mitmekesisus kui kindlustus: majanduse stiimulipakettide vastavusse viimine pikaajaliste looduskaitse eesmärkidega. Jasper Meya Corona jätkusuutlikkuse kompassi ajaveeb

Koroona pandeemia tuletab meile meelde, kui haavatavaks on tänapäeva ühiskonnad muutunud tänu oma looduskäsitlusele. Samas on paljud inimesed kogenud loodust kui sulgemise ajal puhkamise allikat.

See ajaveeb on pärit Corona jätkusuutlikkuse kompass algatusel.

. Rahvusvaheline bioloogilise mitmekesisuse päev, mais tähistati, tuletab meile meelde, et 2020. aasta on ülemaailmse bioloogilise mitmekesisuse säilitamise jaoks ülioluline verstapost. Selle võimaluse ärakasutamiseks peaksid majanduse elavdamise programmid süstemaatiliselt arvestama bioloogilise mitmekesisuse väärtust ja algatama loodusega ühilduva arengutee.

Inimtekkeline maailma tühjendamine

Inimkond tühjendab loodusmaailma. 25% kõigist looma- ja taimeliikidest on väljasuremisohus (IPBES 2019). 75% ülemaailmsetest märgaladest on juba kadunud (IPBES 2019). Ülemaailmselt on putukate arv maismaal viimase 24 aasta jooksul vähenenud 30%.van Klink 2020). Saksamaal on põllumajandusmaastikul kunagi laialt levinud linnuliigid, nagu tiib, viimase 90 aasta jooksul vähenenud peaaegu 24% (Gerlach al. 2019).

Bioloogilise mitmekesisuse superaasta

2020. aasta on otsustav poliitiline aasta selle osas, kas inimkond kõverdab bioloogilise mitmekesisuse kõverat. Sügisel soovisid Hiinas Kunmingsi riigipead ja valitsusjuhid seada 2030. aastaks uued ülemaailmsed bioloogilise mitmekesisuse eesmärgid, mis peaksid sillutama pinnast bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni välja öeldud visiooni täitmiseks elada loodusega kooskõlas 2050.CBD 2020). Euroopa Komisjon on teatanud uuest ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegiast kui rohelise kokkuleppe põhikomponendist.

Kuid varem pole looduskaitsel puudu olnud headest poliitilistest eesmärkidest, vaid pigem nende tõhusast elluviimisest ja eelkõige vajalikest rahalistest vahenditest. Vaatamata ambitsioonikatele ülemaailmsetele looduskaitseeesmärkidele aastaks 2020 (nn Aichi sihib), on ülemaailmse bioloogilise mitmekesisuse üldine olukord jätkuvalt halvenenud. Saksamaal ja EL-is on looduskaitse "räigelt alarahastatud" (SRU 2017). Bioloogilise mitmekesisuse vähenemise suundumuse ümberpööramiseks on vaja kaugeleulatuvaid struktuurseid ja ümberkujundavaid muutusi (IPBES 2019) nõuab tohutuid riiklikke kulutusi. Sellest tulenevalt tuletatakse 2020. aasta järgsete ülemaailmsete bioloogilise mitmekesisuse eesmärkide nulljärjekorra eelnõus riikidele meelde, et nad tagaksid nende rakendamiseks piisavad rahalised vahendid (CBD 2020).

Elurikkuse säilitamine kui kindlustus

Bioloogilise mitmekesisuse muutumise kiirenemine on majanduslik risk. Koos ökosüsteemide lagunemisega väheneb suurem osa looduse panusest inimeste heaolusse (IPBES 2019). Kui ühtse turu kaupade, näiteks põllumajandus- ja metsasaaduste väärtus on alates 1970. aastast tõusnud, on avalikud hüved, nagu mulla kvaliteet ja tolmeldavate putukate mitmekesisus, langenud. Maailma majandusfoorumil 2020 Davosis nimetasid osalejad bioloogilise mitmekesisuse vähenemist ja ökosüsteemide halvenemist üheks viiest suurimast ohust maailmamajandusele järgmisel kümnendil.WEF 2020).

Looduse massiline ekspluateerimine ei ole jätkusuutlik ega majanduslikult efektiivne. Ökosüsteemid esindavad varasid (looduskapitali), mis sõltuvalt nende seisundist aitavad kaasa inimeste heaolule. Ülemaailmse majanduskasvu tulemusena on viimastel aastakümnetel looduskapital võrreldes toodetud kapitaliga muutunud üha napimaks. Paljud loodusest pärit kaubad ja teenused tarbitakse ära kiiremini, kui ökosüsteemid taastuvad. Ühendkuningriigi valitsuse tellitud uus vahearuanne näitab, et looduskapitali taastumismäär (või samaväärselt: omatulumäär) on kõrgem kui toodetud kapitali tulumäär (Dasgupta 2020. aasta ülevaade). Majanduslikust vaatenurgast märgib toodetud kapitali jätkuv akumuleerumine looduskapitali arvelt – mille põhjuseks on ebatäielikud turud ja erakasum – kapitalivarude tugevat ühiskondlikku väärjuhtimist.Dasgupta 2020. aasta ülevaade). Teisisõnu, looduskapitali investeerimine loodust säästes on praegu hästi kulutatud raha.

Bioloogiline mitmekesisus aitab kaasa ökosüsteemide stabiilsusele ja tagab seeläbi kaupade ja teenuste pakkumise looduskapitalist. Raha kulutamine bioloogilise mitmekesisuse kaitsele on seega panus looduskindlustusse (vt. Augeraud-Véron jt. 2019;  Quaas et al. 2019). Koroona pandeemia dramaatilised majanduslikud tagajärjed näitavad, kui palju võib looduskaitse kriisiennetusena ära tasuda. Viiruse ülekandumise oht metsloomadelt inimestele kipub suurenema, kui inimkond sekkub loodusesse, rikub ökosüsteemide tasakaalu ja paneb ühe liigi mitu isendit elama kinnises ruumis (BMU 2020IPBES 2020). Kliimamuutuste taustal muutub ökosüsteemide bioloogiline mitmekesisus nende stabiilsuse ja toimimise seisukohast veelgi olulisemaks.

Muutused ja eelarvereform

Nendel päevadel arutatud majanduse stiimulite paketid võivad olla hüppelauaks ökosüsteemide ja bioloogilise mitmekesisuse taastamiseks, olemasolevate looduskaitsealaste õigusaktide rakendamiseks ja hallatavate ökosüsteemide kohandamiseks kliimamuutustega. Majanduslik tõhusus eeldab, et muudesse sektoritesse investeerimisotsuseid tehes tuleb süstemaatiliselt arvesse võtta bioloogilise mitmekesisuse väärtust ühiskonnale ja majandusele. Aichi-Ziele juba nõuavad). 2030. aasta ülemaailmsete bioloogilise mitmekesisuse eesmärkide saavutamiseks on ülimalt oluline siduda tänased pikaajalised investeeringud looduskaitsekriteeriumitega.

Suurele avaliku sektori laenude kasutuselevõtule järgneb uus arutelu riiklike maksude ja kulutuste üle. See võib avada fiskaalreformide jaoks võimaluse võtta bioloogilise mitmekesisuse väärtusi süstemaatiliselt eraotsuste tegemisel, määrates hinnad bioloogilist mitmekesisust kahjustava käitumise eest ja premeerides rahaliselt bioloogilise mitmekesisusega seotud avalike hüvede pakkumist. Sellise bioloogilise mitmekesisuse maksureformi nurgakivid võiksid olla: (i) pestitsiidide ja keemiliste väetiste hinnakujundus; (ii) jurisdiktsioonidevaheline ökoloogiline rahaülekande skeem; ja iii) avaliku raha eraldamine looduskaitsega seotud sektorites, nagu metsandus ja põllumajanduspoliitika, eranditult avalike (ökosüsteemi) teenuste jaoks.


Dr Jasper Meya on keskkonnaökonomist ja töötab vanemteadurina bioloogilise mitmekesisuse ökonoomika rühmas, Saksamaa integreeriva bioloogilise mitmekesisuse uurimiskeskuse (iDiv) ja Leipzigi ülikooli majandusosakonnas. Oma uurimistöös uurib ta, kuidas võtta arvesse majanduslikku ebavõrdsust keskkonnapoliitika kujundamisel või kuidas mõõta bioloogilise mitmekesisuse ja looduskapitali majanduslikku väärtust. Ta on valitsustevahelise bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemiteenuste platvormi (IPBES) kaasautor.


Foto: Ana Martinuzzi on Unsplash

Otse sisu juurde