ISC ootab kõigi valdkondade ekspertide kaastöid meie iganädalaste uudiste ja ajaveebi teemadel meie kodulehel.

Lisage ISC-le ajaveebi või uudis

ISC julgustab meie kodulehe ajaveebiüksuste autoreid olema 300–1000-sõnaline, aktsepteeritud on kuni 1500-sõnalised pikakujulised multimeediablogid. ISC kodulehe originaalsisu toetab meie prioriteete, nagu on sätestatud tegevuskavas, juhatuse prioriteete, ÜRO rahvusvahelisi päevi ja aastakümneid ning aktuaalseid teemasid.

Nõukogu ajaveebid pakuvad teadlastele ja teadlastele ning teistele teadusküsimustega tegelevatele inimestele võimalust jagada ideid ning suhelda üksteise ja laiema teadusringkonnaga, sealhulgas teadlaste, teadusuuringute rahastajate ja poliitikakujundajatega.

Meie sisu on Creative Commonsi alusel ka teistele uuesti avaldamiseks saadaval Omistamine/tuletised puuduvad litsentsi, seega arvestage sellega ajaveebi esitamisel.

Vaadake mõnda külalisblogide näited


Juhised Rahvusvahelise Teadusnõukogu ajaveebi kaastöölistele

Lae

Esitage ajaveebi

Laadimiseks klõpsake või lohistage faili sellele alale.
Laadimiseks klõpsake või lohistage faili sellele alale.

Image by Etienne Girardet on Unsplash

Otse sisu juurde