ISC erakorralise peaassamblee kokkuvõte

ISC juhatus kutsus kõiki ISC liikmeid osalema elektroonilisel erakorralisel üldkogul 1.–5. veebruarini 2021.

Soovime tänada kõiki ISC liikmeid, et leidsid aega üritusest osavõtmiseks elektrooniline erakorraline peaassamblee (eGA), mis toimus eelmisel nädalal ja tõi veebis kokku ligi 300 delegaati.

Kohtumise põhieesmärk oli arutada ja hääletada mitmeid ISC põhikirja ja kodukorra muudatusi ning valida 2021. aasta valimiskomisjon.


Taust

2019. aasta lõpus kutsus ISC juhatus kõiki ISC liikmeid esitama ettepanekuid ISC põhikirja ja kodukorra võimalikeks muudatusteks. 2020. aasta esimesel poolel vaatas spetsiaalne töörühm kõik ettepanekud läbi ja töötas välja muudetud versiooni. Põhimääruse ja kodukorra kavandatavad muudatused rühmitati arutelude ja hääletamise hõlbustamiseks järgmisesse nelja kategooriasse:

 • I rühm: liikmelisus (kategooriad ja taotlus)
 • II rühm: juhatus (koosseis ja roll ametnikud ja tegevjuht)
 • III rühm: valimised (komisjon ja menetlus)
 • IV rühm: muu

Muudatusettepanekute hääletamine

1. ja 2. veebruaril andsid ISC liikmed kahel veebiarutelu voorul tagasisidet kavandatavate muudatuste kohta. Arutati mõningaid istungisiseseid muudatusettepanekuid kavandatavate muudatuste kohta ja 2. veebruaril avati hääletus kavandatavate muudatuste lõpliku versiooni üle.

5. veebruariks oli oma hääle andnud 98 ISC liiget ja üle 97% oli kavandatud muudatused kõigis rühmades heaks kiitnud.


2021. aasta valimiskomisjon

Rahvusvahelise Teadusnõukogu kolmeaastane ametiaeg juhatus lõpeb 2021. aasta oktoobris ja ISC liikmeid kutsutakse üles seadma kandidaate uuesse juhatusse, valmistudes 2.–11. oktoobril 15 toimuvaks 2021. korraliseks üldkoguks.

Valimiskomisjon, mida juhib president ja kuhu kuulub veel kaheksa liiget, vastutab ametisseastuva juhatuse ametisse nimetamise ja valimisprotsessi nõustamise ja juhtimise eest. 2020. aastal esitati ISC liikmetele nimekiri 16 kandidaadist 2021. aasta valimiskomisjoni ning eGA-l andis 103 liiget oma hääle, et määrata komitee koosseis. Valituks osutusid järgmised inimesed:

 • Daya Reddy (juhataja)
 • Alice Abreu
 • Cheryl de la Rey
 • Yuko Harayama
 • Rémi Quirion
 • Flavia Schlegel
 • Vaughan tureklane
 • Ewine van Dishoeck
 • Hebe Vessuri

Foto: Shyam on Unsplash

Jaga:

Otse sisu juurde