Rahvusvaheline Teadusnõukogu annab välja soovitusliku märkuse soolise ahistamise teemal teaduse praktikas

Sisse korral on Rahvusvaheline kaotamise päeval naistevastase vägivallaRahvusvaheline Teadusnõukogu nõuab tõhusamaid strateegiaid, et edendada soolist võrdõiguslikkust ja võrdset juurdepääsu kõikidele ressurssidele teaduspraktikas, eelkõige väliuuringute valdkonnas, ning kõrvaldada tõkked naiste täielikul osalemisel teaduses.

See üleskutse tuleneb ICSU korraldatud töötoast Teadustegevuse vabaduse ja vastutuse komisjon (CFRS), Mehhiko Teaduste Akadeemiaja ICSU Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna büroo 27. aprillil 2016 Mexico Citys toimunud teemal „SUGUküsimused VÄLJANDE UURIMISES: Teaduse liikuvus ja rahvusvahelistumine”.

Soopõhine ahistamine võib piirata naisteadlaste liikuvust ja aidata kaasa naiste alaesindatusele kõrgetasemelistel ametikohtadel, teadlastena ning teaduse ja tööstuse juhtidena. Sellised tõkked võivad kahjustada teadlaskonna terviklikkust, praktikute vahelisi suhteid ning ohvrite pühendumust teadusuuringutele ja stipendiumidele.

Saadaval on nõuanne "Mobility and Field Research in the Sciences: Sooline võrdõiguslikkus ja ahistamise ennetamine" siin. Rahvusvaheline Teadusnõukogu kutsub liikmeid, interdistsiplinaarseid organeid ja partnerorganisatsioone üles sellest märkusest teadlikkust tõstma.

See nõuandev märkus põhineb Rahvusvahelise Teadusnõukogu statuudil 5 teaduse universaalsuse põhimõtte kohta, mis kohustub nõukogu ja selle liikmeid toetama teadlaste liikumis-, ühinemis-, sõna- ja suhtlemisvabadust ning edendama õiglast ja mittediskrimineerivat juurdepääsu teadus.

[related_items ids=”1378″]

VAADAKE KÕIKI SEOTUD ÜKSUSED

Otse sisu juurde