ISC avalikustab enne ÜRO ülemaailmset katastroofiriski vähendamise platvormi (GP2019) poliitikateateid.

ISC äsja avaldatud poliitikajuhised annavad poliitikakujundajatele põhisõnumeid katastroofikaotuste andmete ja Sendai katastroofiriski vähendamise raamistiku, Pariisi kokkuleppe ja säästva arengu eesmärkide vahelise sünergia kohta.

ISC avalikustab enne ÜRO ülemaailmset katastroofiriski vähendamise platvormi (GP2019) poliitikateateid.

Poliitika lühikokkuvõtteid esitletakse Teaduse ja poliitika foorum 13. ja 14. mail Genfis, pakkudes katastroofiohu vähendamise ekspertidelt teadmisi teaduspartneritele, teadusministeeriumidele, teadusnõunikele ja sidusrühmadele, et parandada nende arusaamist Sendai raamistikust ja selle seostest kestliku arengu eesmärkide ja muude lepingutega.

Poliitilistes ülevaadetes rõhutatakse ka katastroofiandmete arhiivide standardimise tagamise tähtsust, et maksimeerida väärtuslikke võimalusi saada paremat teavet katastroofide tervise-, majanduslike, ökoloogiliste ja sotsiaalsete kulude kohta.


Foto: © IOM 2014 (Foto Alan Motus)

VAADAKE KÕIKI SEOTUD ÜKSUSED

Otse sisu juurde