Planeerimine edeneb ESSI-s

Maasüsteemi jätkusuutlikkuse algatus (ESSI) loob uue üldise raamistiku globaalsete keskkonnamuutuste uuringute jaoks ja peaks ühendama või strateegiliselt integreerima olemasolevate ICSU rahastatud globaalsete keskkonnamuutuste programmide asjakohased komponendid.

Üleminekumeeskond, kes jälgib Maa süsteemi jätkusuutlikkuse algatuse 18-kuulist kavandamisetappi ja kelle ülesandeks on koostada algatuse rakenduskava 2012. aasta lõpuks, kohtub USA-s San Franciscos 9.–11. detsembril. töötada välja ESSI uurimisstrateegia ja institutsionaalse ülesehitusega, samuti visandada strateegia suhtluseks, hariduseks ja suhtluseks sidusrühmadega.

Eelnõud esitletakse kell Planeet surve all Londonis toimunud konverentsil (märts 2012) laialdaseks aruteluks kogukonnas.

ESSI sai aastal ICSU liikmeskonna tugeva toetuse 30. Peaassamblee Roomas.

[related_items ids=”854″]

Otse sisu juurde