Science International lepib kokku rahvusvahelises kokkuleppes avaandmete osas

Science International on suurte rahvusvaheliste teadusasutuste uus koalitsioon – ICSU Akadeemiatevaheline partnerlus (IAP), Maailma Teaduste Akadeemia (TWAS) ja Rahvusvaheline sotsiaalteaduste nõukogu (ISSC) – viia oma liikmete ühendatud rahvusvaheline esindatus ja usaldusväärsus tegutsema rahvusvahelisel poliitikaareenil teaduse ühtse globaalse häälena. Esimesel kohtumisel, mis toimub 7.–9. detsembril Lõuna-Aafrika Vabariigis Pretorias, arutavad osalevad institutsioonid suurandmete/avaandmete teemat.

"Science Internationali" eesmärgid on:

Science International 2015: suurandmed/avatud andmed

Ajakirja Science Internationali esimeseks väljaandeks on neli partnerorganisatsiooni valinud välja teema Big Data/Open Data.

"Suurandmed" on kujunenud suureks võimaluseks teaduslike avastuste jaoks, samas kui "avatud andmed" suurendavad avaliku teadusettevõtte tõhusust, tootlikkust ja loovust ning neutraliseerivad teadmiste erastamise tendentse. Lisaks võib teadustööde aluseks olevate andmete samaaegne avalik avaldamine olla teadusliku „eneseparanduse” aluseks. Organisatsioonide, üksikisikute ja ühiskonna jaoks suurandmetest saadava kasu maksimeerimine sõltub aga sellest, mil määral on avatud juurdepääs avalikult rahastatavatele teadusandmetele.

Sellega seoses tuleb üha rohkem kõnesid erinevatelt osalejatelt nii teadusringkondades kui ka väljaspool seda ning valitsustevahelisi organeid, nagu G8, OECD ja ÜRO, et võimaldada avatud juurdepääs avalikult rahastatavatele teadusandmetele, eelkõige seoses suurte ülemaailmsete väljakutsetega eriti oluliste andmetega.

Suurandmete täielik ärakasutamine sõltub aga ka sellest, mil määral suudavad riiklikud teadussüsteemid arendada suutlikkust neid kasutada, kuidas vältida uute nn teadmiste lõhede tekkimist ja otsustada, milliseid andmeid saab koostada. avatud kasutamiseks ja taaskasutamiseks.

„Suurandmed/avatud andmed” on seega Science Internationali esimese kohtumise teemaks, mis toimub Pretorias, Lõuna-Aafrikas 7.–9. detsembril 2015. Kohtumist korraldab Lõuna-Aafrika teaduse ja tehnoloogia osakond ning toimus paralleelselt esimesega Lõuna-Aafrika avatud teadusfoorum ja kavandatav G77 ministrite kohtumine.

Koosolekul lepivad Science Internationali partnerorganisatsioonid kokku suurandmete/avatud andmete rahvusvahelises teadusleppes. Lepingu valmistab ette partnerorganisatsioonide ühiselt määratud ekspertide töörühm ning seda esitletakse Pretorias G77 + Hiina ministrite kohtumisel ja avatud teaduse foorumil.

Kohtumisel soovitatakse ka ülemaailmset andmeteaduse suutlikkuse arendamise plaani, keskendudes esialgu Aafrikale.

Protsess

15.-16.oktoobril toimub Prantsusmaal Pariisis ekspertide töörühma koosolek. 15. oktoobril kell 14 (Pariisi aja järgi) toimuv veebiseminar võimaldab teistel Science Internationali partnerorganisatsioonide liikmetel anda leppekavandi kohta tagasisidet. Veebiseminaridelt saadud tagasiside põhjal vaatavad Science Internationali partnerorganisatsioonide täitevorganid läbi muudetud lepingu kavandi.


VAADAKE KÕIKI SEOTUD ÜKSUSED

Otse sisu juurde