Addis Abebas toimuva LIRA2030 kohtumise tähelepanu all olevad teaduspublikatsioonid

Karjääri alguses teadlased kohtusid kolme päeva jooksul, et jagada kogemusi projekti rakendamisel ja edendada koostööd jätkusuutlikkuse väljakutsetega tegelemisel Aafrika linnades.

Ajavahemikus 17.–19. veebruar 2020 viivad projekti raames läbi 35 karjääri alustavat teadlast. Agenda 2030 integreeritud teadusuuringud Aafrikas (LIRA 2030) programm kohtus Etioopias Addis Abebas kohtumisel, mille korraldas heldelt Etioopia Teaduste Akadeemia. Nendega liitusid programmi teadusliku nõuandekomitee liikmed ning teised linna- ja transdistsiplinaarsete uuringute juhtivad teadlased ja praktikud.

Esimesel kahel päeval osalesid teadlased teadusliku kirjutamise koolitusel, et suurendada avaldamise edu. Koolituse viis läbi INASP ja käsitleti selliseid teemasid nagu orienteerumine rahvusvahelisel teadus- ja kirjastamismaastikul, uurimistöö jaoks sobivate ajakirjade väljaselgitamine, näpunäiteid kirjutamiseks, vastastikuse eksperdihinnangu käsitlemine ja publikatsioonide nähtavuse tõstmine.

Foorum andis ka võimaluse LIRA2030 programmi kaudu aastatel 2017, 2018 ja 2019 rahastatud teadlastele õppida Etioopia linnaarengu kohta ja uurida projektide lõikes uusi koostöövõimalusi.

Fotod üritusest on saadaval siin.

DSC02915

Hiljem sel aastal toetab LIRA programm olemasolevate rahastatud projektide raames kuni üheksat uut koostööd. Neid toetatakse kuni 20,000 XNUMX euroga, et stimuleerida Aafrika linnade õppimist jätkusuutlikkuse väljakutsetega toimetulemiseks. Ootame koostööprojekte, mis aitavad kaasa järgmistele teemadele:

  • LIRA2030 projektide sotsiaalse, ökoloogilise või intellektuaalse kasu suurendamise võimaluste uurimine;
  • Teaduse, poliitika ja ühiskonna vastasmõju tõhustamine projekti tulemuste paremaks omaksvõtmiseks (teaduse ja poliitika vastasmõju kogemustest õppimine, süsteemsete takistuste tuvastamine ja nii edasi);
  • Projektide panuse hindamine globaalsete tegevuskavade (nt Agenda 2030, New Urban Agenda, Sendai raamraamistik ja Pariisi kliimamuutuste kokkulepe) elluviimisel linna tasandil ning teadmiste koostootmise rolli selles;
  • Aafrika linnade kestliku arengu eesmärkide elluviimiseks vajaliku suutlikkuse hindamine ning süsteemsete takistuste ja võimaluste väljaselgitamine;
  • Akadeemiliste institutsioonide rolli hindamine säästva arengu edendamisel Aafrika linnades ja akadeemilistes süsteemides vajalike muudatuste kindlakstegemine;
  • Projektide lõikes rakendatavatest transdistsiplinaarsetest (TD) lähenemisviisidest õppimine ning TD-uuringute praktikate ja teooriate süvendamine;
  • Institutsionaalsete võimete (nt linnaasutuste, ülikoolide) piisavuse hindamine TD-uuringutes praktiseerimiseks ja selles osalemiseks.

Lisateave LIRA 2030 programmi kohta.

Jaga:

Otse sisu juurde