Registreeri

Rahvusvaheline teadusnõukogu ÜRO tuleviku tippkohtumisel

Avastage ISC osalus ÜRO tuleviku tippkohtumisel, mis on kord põlvkonnas võimalus tõhustada mitmepoolset koostööd kriitiliste väljakutsete lahendamisel ja liikuda taaselustatud ÜRO süsteemi poole, millel on parem positsioon inimeste elude positiivseks mõjutamiseks.
Lisa kalendrisse 2024-09-22 00:00:00 UTC 2024-09-23 00:00:00 UTC UTC Rahvusvaheline teadusnõukogu ÜRO tuleviku tippkohtumisel Avastage ISC osalus ÜRO tuleviku tippkohtumisel, mis on kord põlvkonnas võimalus tõhustada mitmepoolset koostööd kriitiliste väljakutsete lahendamisel ja liikuda taaselustatud ÜRO süsteemi poole, millel on parem positsioon inimeste elude positiivseks mõjutamiseks. https://council.science/events/summit-of-the-future-2024/

Tuleviku tippkohtumisest

Maailm ei suuda ellu viia suurtes ülemaailmsetes lepingutes sisalduvaid püüdlusi ja eesmärke. 2030i tegevuskava Euroopa Paris lepingu. Seistes silmitsi äärmise vaesuse, nälja, ümberasustamise, ebavõrdsuse, tervisekriiside, vägivaldsete konfliktide ja uute tehnoloogiatega seotud riskidega, tuleb mitmepoolne süsteem muuta kiirete muutuste ja polükriisi ajastul eesmärgipäraseks. Vajame praeguste ja esilekerkivate väljakutsetega tegelemiseks uut teed, et keegi ei jääks maha.

ÜRO sõnade kohaselt Tuleviku tippkohtumine on "üks kord põlvkonnas" võimalus just seda teha. Tippkohtumise eesmärk on tuua kokku maailma liidrid, et muuta riikide koostööd, et ehitada täna parem maailm ja kaitsta homset tulevaste põlvkondade jaoks.

Tippkohtumise ambitsioonikate eesmärkide hulka kuulub ÜRO põhikirja taaskinnitamine, mitmepoolsuse taaselustamine, olemasolevate kohustuste täitmise hoogustamine, uutele väljakutsetele lahenduste leidmine ning usalduse taastamine mitmepoolsuse ja üksteise vastu. Tippkohtumise esmaseks tulemuseks loodetakse valitsustevahelise läbirääkimiste tulemusel sõlmitav tulevikupakt, mille eesmärk on kiirendada jõupingutusi olemasolevate rahvusvaheliste kohustuste täitmiseks ning kajastada konkreetseid samme esilekerkivate väljakutsete ja võimaluste lahendamiseks.

Rahvusvahelise teadusnõukogu kohta

Esita video

ISC kogub kokku teaduslikke ekspertteadmisi ja ressursse, mis on vajalikud mõjuka rahvusvahelise tegevuse katalüüsimiseks, inkubeerimiseks ja koordineerimiseks suure teadusliku ja avaliku tähtsusega küsimustes.

Kell ÜRO tasandil, ISC on usaldusväärne teadmiste vahendaja ja teadusnõustaja, mis koondab oma ainulaadse ülemaailmse liikmeskonna üle 250 teadusorganisatsiooni, et kutsuda kokku ja pakkuda tugevat, kaasavat, interdistsiplinaarset teadusnõu meie aja kõige pakilisemates küsimustes. ISC teeb koostööd liikmesriikide, ÜRO organisatsioonide ja ÜRO juhtidega mitmesuguste partnerluste ja ad hoc koostöö kaudu, et tagada teaduse integreerimine rahvusvahelise poliitika väljatöötamisse ja mitmepoolsetesse algatustesse ning et asjakohane poliitika võtab arvesse nii teaduslikke teadmisi kui ka teaduse vajadused.

ISC toimib ka koordinaatorina Teadus- ja tehnoloogiaühenduse suurrühmaastaga seotud teadusasutuste võrgustiku liikmena ÜRO peasekretäri teaduslik nõuandekoguja sekretariaadina koos UNESCOga Sõprade rühm teemal Teadus tegutsemiseks.

ISC ja tulevikupakt

ISC on pühendunud liikmesriikide toetamisele tõhusa, tegevusele suunatud ja mõjuka pakti elluviimisel, mis toob kaasa positiivseid muutusi nii inimeste kui ka planeedi jaoks, tuginedes kindlalt uusimatele ja parimatele kättesaadavatele teaduslikele teadmistele.

ISC, olles koos UNESCOga Tegevusteaduse Sõprade Grupi ühine sekretariaat, toetas ka sõprade rühma kirjalikke ja suulisi sisendeid tulevikupakti nullprojekti (detsember 2023).

ISC ja ÜRO kodanikuühiskonna konverents

Teadus- ja tehnoloogiakogukonna pearühma koordinaatorina osaleb ISC ÜRO kodanikuühiskonna konverents, mis annab võimaluse paljude sidusrühmade kaasamiseks enne tuleviku tippkohtumist ning kodanikuühiskonna osalejatele, teadlastele ja muudele asjaomastele sidusrühmadele võimaluse osaleda ettevalmistusprotsessis ja käimasolevates tulevikupakti läbirääkimistes ning anda oma panus. Konverents toimub 9.–10. mail Nairobis, Keenias.

ISC mobiliseerib ja kaasab aktiivselt oma Aafrika liikmeid sellel ÜRO kohtumisel, et tagada piirkondlike perspektiivide esindatus ja Aafrika teadlaste väärtuslik panus käimasolevatel ülemaailmsetel läbirääkimistel uue tulevikupakti väljatöötamiseks.

ISC tuleviku tippkohtumisel

ISC teeb koostööd mitmete ÜRO organisatsioonide, valitsusväliste organisatsioonide ja liikmesriikidega, et korraldada teaduspoliitika kõrvalüritusi Action Day jaoks, mis korraldatakse eeldatavasti enne tuleviku tippkohtumist 21. septembril 2024.

Rohkem infot peagi…


Kontakt

Morgan Seag

Morgan Seag

ISC side ÜRO süsteemiga

Rahvusvaheline teadusnõukogu

Morgan Seag

JJ pilt Flickris

Lisa kalendrisse 2024-09-22 00:00:00 UTC 2024-09-23 00:00:00 UTC UTC Rahvusvaheline teadusnõukogu ÜRO tuleviku tippkohtumisel Avastage ISC osalus ÜRO tuleviku tippkohtumisel, mis on kord põlvkonnas võimalus tõhustada mitmepoolset koostööd kriitiliste väljakutsete lahendamisel ja liikuda taaselustatud ÜRO süsteemi poole, millel on parem positsioon inimeste elude positiivseks mõjutamiseks. https://council.science/events/summit-of-the-future-2024/
Otse sisu juurde