Kõrgetasemeline poliitiline foorum on ÜRO keskne platvorm säästva arengu tegevuskava 2030 ja säästva arengu eesmärkide jälgimiseks ja läbivaatamiseks.

ISC ÜRO kõrgetasemelisel poliitilisel foorumil

ISC-l on sellel platvormil keskne roll platvormi kokkukutsujana ÜRO teaduse ja tehnoloogia suurrühm. ISC teeb koostööd Maailma Inseneriorganisatsioonide Föderatsiooniga (WFEO), et kindlustada teaduse mandaat ÜROs ning integreerida teadus- ja ekspertteadmised säästva arenguga seotud poliitikaprotsessidesse. 


Möödunud HLPF-i sündmused

Otse sisu juurde