Austria, Austria Teaduste Akadeemia (ÖAW)

Austria Teaduste Akadeemia on liige alates 1950. aastast.

Austria Teaduste Akadeemia, mis asutati 1847. aastal Keiserliku Teaduste Akadeemiana, on haritud ühiskond, mis sarnaneb paljudele teistele Euroopa suurtele teadusakadeemiatele. Samal ajal on see Austria juhtiv alusuuringuid teostav ülikooliväline asutus. Akadeemia liikmed (täisliikmetena, korrespondentliikmetena või auliikmetena) on paljud olulised teadlased nii Austriast kui ka välismaalt. Akadeemia eesotsas on komisjon, mis koosneb neljast täisliikmete hulgast valitud teadlasest. Akadeemia tegelik kursus otsustatakse aga üldkogul ja kahe peamise osakonna (matemaatika- ja loodusteaduste sektsioon ning humanitaar- ja sotsiaalteaduste sektsioon), mille liikmed kogunevad üks kord kuu. Nendel koosolekutel esitatakse heakskiitmiseks erinevad uurimisprogrammid, kuigi need annavad võimaluse ka teaduslikuks aruteluks. Uuring ise toimub praegu 19 asutuses, viies uurimisüksuses ja umbes 50 uurimiskomisjonis üle kogu Austria. Lisaks juhib Akadeemia arvukalt riiklikke ja rahvusvahelisi teadusprogramme. Kokkulepped umbes 22 riigiga annavad teadlastele võimaluse osaleda välismaistes teadusprojektides vahetuspõhiselt. Akadeemia juhib ka oma kirjastust, mille väljaandeid enamus on humanitaar- ja sotsiaalteaduste valdkonnast, kuid avaldab ka matemaatika- ja loodusteaduslikke raamatuid. Teaduslikke publikatsioone vahetatakse sugulasasutustega üle kogu maailma. Austria Teaduste Akadeemias töötab praegu ligikaudu 600 inimest uurimis- ja halduseesmärkidel.


Jaga:

Otse sisu juurde